De Zee-arbeidsovereenkomst

11/11/2013

Voor werknemers op schepen, boorplatformen of windmolenparken in de Noordzee, geldt niet altijd het standaard Nederlands arbeidsrecht. Afhankelijk van de herkomst van het schip, de nationaliteit van de werkgever of werknemer, de locatie van een platform of park (binnen of buiten het Nederlands Continentaal Plat) zijn andere rechtsregels van toepassing.

Nederland is partij bij het Maritiem arbeidsverdrag en gebonden aan de daarop gebaseerde Europese Richtlijn (2009/13/EG). Ter implementatie van die richtlijn en het verdrag is de Nederlandse wetgeving van de zee-arbeidsovereenkomst aangepast en ondergebracht in het arbeidsrecht. De zee-arbeidsovereenkomst ziet alleen op werkzaamheden op zeeschepen.

Op 20 augustus 2013 zijn in het Burgerlijk Wetboek, als onderdeel van de titel Arbeidsovereenkomst, die wettelijke bepalingen omtrent de zee-arbeidsovereenkomst opgenomen (afdeling 7.10.12). De zee-arbeidsovereenkomst was sinds 1838 geregeld in het wetboek van Koophandel en bestaat dus langer dan de in het burgerlijk wetboek geregelde arbeidsovereenkomst.

Krachtens deze nieuwe wetgeving is de zee-arbeidsovereenkomst van toepassing op werknemers of uitzendkrachten die werken op zeeschepen die gerechtigd zijn de Nederlandse vlag te voeren.

 

Lees meer over de zee-arbeidsovereenkomst op de website van Wieringa Advocaten.