Reisurenregeling bouw&Infra cao


De reisurenregeling is gebaseerd op de enkele reisafstand van de woning tot het werk. Het eerste uur per dag voor de meerijder en de alleen rijdende chauffeur is in de staffel al in mindering gebracht. De chauffeur met minimaal één meerijder krijgt dat eerste uur wel uitbetaald en is ook opgenomen in de staffel. Ook voor reisafstanden boven de 105 km enkele reis, blijft de regeling van het eerste uur eigen tijd van kracht. Zie hiervoor artikel 51 van de cao Bouw & Infra.

 

De reisuren worden, ongeacht de functie en de loonschaal, vergoed tegen het garantieloon behorende bij functiegroep "A". Worden de reisuren ingezet om te sparen voor de 80 spaar-uren, dan worden de reisuren omgerekend naar spaar-uren conform artikel 28, lid 4-c.

 

Tot 1 juli 2015 gold de regeling dat 1 reisuur gespaard werd tegen 0,75 opname-uur. De reisuren werden toen wel tegen het garantieloon behorende bij de functie uitbetaald.

Voor meer informatie, zie artikel 51 en bijlage 13 van de cao Bouw & Infra.