Werken via een uitzendbureau

11/08/2014

Als je via een uitzendbureau werkzaam bent, heb je natuurlijk ook rechten, net als een werknemer. Er zijn echter wel een aantal verschillen. De verschillen zijn vooral gericht op het loon tijdens ziekte en als er geen werk is. Dit is per “uitzendfase” en per cao verschillend.

 

Er zijn twee cao’s binnen de uitzendbranche; de ABU-cao en de NBBU-cao. Onder welke cao je valt, kun je meestal in je uitzendovereenkomst terugvinden. Je kunt ook kijken op de website van de ABU en NBBU of het uitzendbureau bij een van de werkgeversvereniging is aangesloten. Als dit het geval is, geldt (een van) de cao(‘s) voor jou.

 

Er zijn per cao verschillende afspraken over uitzendfasen. Hieronder vind je de belangrijkste afspraken per cao.

 

ABU

 

Fase A: 

 • Fase A geldt zolang je nog niet langer dan 78 weken hebt gewerkt voor het uitzendbureau. De wekeneis wordt doorgeteld zolang er geen onderbreking is geweest van 26 weken of langer. Als de onderbreking 26 weken of langer heeft geduurd, begint fase A opnieuw.
 • In fase A heeft het uitzendbureau geen doorbetalingsverplichting tijdens ziekte of als er geen werk voor je is.

 

Fase B: 

 • Fase B geldt wanneer je langer dan 78 weken voor het uitzendbureau hebt gewerkt.
 • Wanneer fase B is begonnen, is het uitzendbureau verplicht je loon door te betalen wanneer je ziek bent, of als er geen werk is. Je kunt fase B vergelijken met een tijdelijk contract. Je kunt in fase B maximaal 8 tijdelijke uitzendcontracten krijgen. (zolang het tijdelijke uitzendcontract nog duurt)
 • Fase B duurt maximaal 2 jaar. Wanneer je langer dan 13 weken niet werkt voor het uitzendbureau, begint fase B opnieuw. Wanneer je langer dan 26 weken niet werkt voor het uitzendbureau, begint fase A opnieuw.

 

Fase C: 

 • Fase C geldt wanneer je langer dan 2 jaar in fase B hebt gewerkt voor het uitzendbureau. Wanneer fase C geldt, heb je een contract voor onbepaalde tijd. Ook in dit geval is het uitzendbureau verplicht om je loon door te betalen als je ziek bent of als er geen werk is.

 

NBBU

 

Fase 1: 

 • Fase 1 geldt totdat je 26 weken hebt gewerkt voor het uitzendbureau. Bij een onderbreking van het werk van 26 weken of langer, begint fase 1 opnieuw.
 • Tijdens fase 1 heb je geen recht op loon wanneer je ziek bent of als er geen werk is.
 • In verband met de WWZ kan per 01-07-2016 deze fase maximaal 78 weken duren.

 

Fase 2: 

 • Fase 2 geldt vanaf de 27ste gewerkte week. Fase 2 duurt 104 werkweken. Bij een onderbreking van het werk van 26 weken of langer, begint fase 1 opnieuw.
 • In fase 2 heb je geen recht op loon als je ziek bent of als er geen werk is.
 • In verband met de WWZ kan per 01-07-2016 deze fase maximaal 78 weken duren.

 

Fase 3:  

 • Fase 3 geldt wanneer je langer dan 104 weken hebt gewerkt voor het uitzendbureau. Tijdens fase 3 kan het uitzendbureau je maximaal 4 uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden of maximaal 52 weken werkzaam zijn.  
 • Bij een onderbreking van 13 of langer, maar korter dan 26 weken, begint de telling van fase 3 opnieuw. Duurt de onderbreking 26 weken of langer, dan begint de telling van fase 1 opnieuw.
 • In fase 3 heb je recht op loon als je ziek bent of als er geen werk is. (zolang het tijdelijke uitzendcontract nog duurt)
 • Per 01-07-2015 wordt dit maximaal 6 contracten in 4 jaar met een onderbrekingstermijn van 6 maanden.

 

Fase 4:

 • Wanneer fase 4 geldt, heb je een contract voor onbepaalde tijd. Ook in dit geval is het uitzendbureau verplicht om je loon door te betalen als je ziek bent of als er geen werk is.