Lidmaatschap: kan ik lid worden van HZC?

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) behartigt de collectieve en individuele belangen van machinegebonden personeel in de bouw, grondverzet, wegenbouw, railinfra, waterbouw, gww-sector, afval en recycling, verticaal en horizontaal transport, landbouw, metaal, cultuurtechnische werken, funderingswerk en offshore.

Onze leden werken overal. In binnen- en buitenland.

 

Dienstverlening ZZP-ers

Ook zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) kunnen lid worden van HZC! Daarbij profiteren ze van een heleboel voordelen én advies op maat. HZC werkt samen met ZZP-Nederland, hét informatiecentrum voor de ZZP-er. 
Meer informatie over HZC-ZZP

 

Huishoudelijk reglement HZC

In het Huishoudelijk reglement en Reglement Rechtsbijstand van Vakvereniging Het Zwarte Corps kunnen leden alle voorwaarden lezen over het lidmaatschap van HZC.