HZC ziet voordelen in afschaffing VAR

21/07/2016

In het bericht Modelovereenkomsten in plaats van VAR - voorbeelden voor HZC leden informeerden wij u over de komst van de modelovereenkomsten in plaats van de VAR. In dit bericht vertellen wij u graag wat HZC hiervan vindt.

 

HZC is blij met de komst van de modelovereenkomsten in plaats van de VAR. Net als in het verleden met de VAR kan een ZZP’er er nu voor kiezen zonder modelovereenkomst te werken. Zo lang als voor iedereen duidelijk is dat de ZZP’er een zelfstandig ondernemer is (meerdere opdrachtgevers, eigen regie over het werk etc.) is dat geen probleem. Met een VAR of een modelovereenkomst worden deze voorwaarden vastgelegd. Zonder VAR of modelovereenkomst kunnen zowel opdrachtgever als ZZP’er erop aangesproken worden, dat er in de feitelijke verhoudingen geen sprake is van ondernemerschap en de ZZP’er dus fictief werknemer is. Met een VAR kan –als de feitelijke verhoudingen niet kloppen met de voorwaarden waaronder de VAR afgegeven is –alleen de ZZP’er hier op aangesproken worden. Met een modelovereenkomst kunnen zowel ZZP’er als opdrachtgever hierop aangesproken worden.

Schematisch weergegeven:

 

 

Kortom, als je werkt volgens de wettelijke regels van ondernemerschap, loopt er niemand risico. Als je dat niet doet, ligt dat anders. Met de VAR lag het risico dan eenzijdig bij de ZZP’er. Bij de modelovereenkomst ligt het risico bij beide partijen, opdrachtgever en ZZP’er. Door leden van HZC wordt vaak geklaagd over schijnzelfstandigheid van ZZP’ers. Wij zien ook vaak dat grote bedrijven oneigenlijk gebruikmaken van ZZP-constructies. De nieuwe wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) en de modelovereenkomsten leggen het risico waar het thuishoort: ook bij de opdrachtgever! Daarmee is de ZZP’er beter beschermd: een opdrachtgever zal immers eerder geneigd zijn echt rekening te houden met de voorwaarden waaraan ondernemerschap moet voldoen. En het is ook in het belang van de gewone werknemer: grote opdrachtgevers zullen hierdoor in geval van twijfel eerder geneigd zijn een arbeidsovereenkomst aan te gaan.