Principeakkoord ABU-cao voor uitzendkrachten

16/10/2017

De ABU en de vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen, LBV en De Unie hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe cao voor uitzendkrachten.

 

Als zowel de ABU-leden als de vakbondsleden instemmen met het resultaat, gaat de cao in op 5 november a.s.

 

Arbeidsvoorwaarden inlener

In het kader van de inlenersbeloning is afgesproken dat uitzendkrachten meer duidelijkheid krijgen over hoe hun beloning is opgebouwd. Daarom worden uitzendbureaus verplicht de uitzendkracht juist en volledig te informeren over loon, toeslagen en onkostenvergoeding zoals die bij de inlener gelden. Dat zijn de beloningsonderdelen waar ook uitzendkrachten recht op hebben.
De ABU wijst erop dat de afspraken moeten leiden tot meer duidelijkheid voor uitzendkrachten én tegelijk de toepassing voor uitzendondernemingen moet vergemakkelijken. Verder voorziet de ABU-CAO per 1 april 2018 in rekenregels om de inlenersbeloning eenduidig te bepalen. Tenslotte inventariseren ABU en vakbonden de beloningsafspraken bij de partijen bij de diverse inleen-cao’s. Alles is erop gericht om de toepassing van de beloningsregels te vergemakkelijken en te verduidelijken. Dat bevordert de naleving van de cao, zo stelt de ABU.

 

Niet onbeperkt beschikbaar

De nieuwe cao bevat volgens de ABU ook afspraken, in lijn met het recente regeerakkoord, die moeten zorgen voor een goede balans tussen inkomenszekerheid voor de uitzendkracht en de gevraagde beschikbaarheid voor de uitzendonderneming. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat uitzendkrachten vrij zijn elders werkzaamheden te verrichten en wordt het gemakkelijker om meerdere banen te combineren.
Concreet betekent dit dat een uitzendkracht volgens de nieuwe cao niet ‘onbeperkt beschikbaar hoeft te zijn zonder te weten of hij uren kan maken’, zo legt de FNV het uit. Een uitzendkracht kan dan dus niet zomaar ontslagen worden als hij niet kan ingaan op een oproep voor werk omdat hij elders werkt op dat moment. Als een uitzendkracht een minimaal aantal uren beschikbaar moet zijn, moet dat in verhouding staan met het aantal dagen en verspreiding over een week. Een uitzendkracht 5 dagen laten wachten voor  3 uur werk, kan dan niet zonder meer.

 

In 2019 één cao

Onder de ABU cao voor uitzendkrachten vallen 700.000 uitzendkrachten. Daarnaast is er nog de NBBU-cao voor uitzendkrachten, waaronder 70.000 uitzendkrachten vallen. Deze NBBU-cao loopt ook tot 1 juni 2019. Het is de bedoeling dat beide cao’s voor uitzendkrachten vanaf 1 juni 2019 worden samengevoegd.

 

Bron: Flexmarkt