Onderhandelingsresultaat (OHR) cao RIS bereikt!

01/11/2018

Aan de leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps werkzaam onder de cao Rail Infra Structuur

 

Beste leden van HZC,

 

Om tot een mogelijk resultaat voor een nieuwe cao te komen, zijn maar liefst 13 onderhandelings-bijeenkomsten nodig geweest en is de oude cao al verlopen. Maar alle geduld, overleggen en bijeenkomsten hebben resultaat opgeleverd. Er ligt een onderhandelingsresultaat (OHR) waar de leden van de bonden nu hun mening over mogen geven. De inhoud van het OHR is als volgt:

 

Looptijd en lonen

De looptijd is van periode 8/2018 tot en met periode 13/2019, met een loonstijging van 4,25% per periode 1/2019.

 

Samenvatting afspraken Arbeidstijden en onregelmatigheid:

  1. Arbeidstijdenmanagement (ATM) komt te vervallen en de wet op de rust- en arbeidstijden wordt grotendeels toegepast. Alle diensten hebben een duur van minimaal 8 uur, hier kunnen wel reisuren in zitten. Als de dienst buiten het dagvenster valt, is er sprake van recht op toeslag. De beloning van een basis reisuur wordt gelijk gesteld aan de beloning van een arbeidsuur. Medewerkers krijgen meer mogelijkheden om vrije tijd voor de toekomst te sparen.
  2. Onregelmatigheidstoeslag (ORT): over het verleden (de periode 15-10-2012 tot en met periode 13/2018) krijgen medewerkers die op 1-1-2019 in dienst zijn individueel de keuze voor opnemen in vrije tijd of uitbetalen.
  • Bij opnemen in vrije tijd wordt de 100 % waarde van het te betalen bedrag vastgezet en mogen medewerkers hiervoor uren in vrijetijd opnemen voor zorgverlof, ouderschapsverlof of verlof voorafgaand aan hun pensioen. Wanneer alle andere verlofaanspraken op zijn, kan een medewerker dit bedrag (ook) gebruiken voor het opnemen van incidenteel verlof
  • Voor uitbetalen zijn er 3 mogelijkheden:
  1. 90 % van de waarde verdeeld over 78 periodes (6 jaar);
  2. 80 % van de waarde verdeeld over 65 periodes (5 jaar);
  3. 60 % van de waarde verdeeld over 52 periodes (4 jaar);

 

Bij uitdiensttreding ontvangen medewerkers 75% van het resterende openstaande bedrag; medewerkers die om bedrijfseconomische reden het bedrijf moeten verlaten krijgen 100%

 

Medewerkers die voor 1-1-2019 niet meer in dienst zijn van de werkgever(s) waarvoor zij in de periode van 15-10-2012 tot  28-12-2018 (on)regelmatig gewerkt hebben, moeten zichzelf voor 1-4-2019 melden. Zij krijgen 75% van de waarde uitgekeerd. Medewerkers die het bedrijf hebben verlaten met een vaststellingsovereenkomst met finale kwijting in de VSO, krijgen geen uitkering.

 

Bij overlijden ontvangen nabestaanden 100 % van het resterende openstaande bedrag;

 

De waarden van het resterende openstaande bedrag wordt geïndexeerd met de cao verhogingen vanaf periode 1/2020;

 

ORT vanaf periode 1/2019: bij opname van vakantierechten ontvangen medewerkers 100% van een gemiddelde van de verdiende toeslagen in het jaar voorafgaand.

 

Er zijn ook afspraken gemaakt op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, vakmanschap en vitaliteitsbeleid. Die vind je terug in het volledige OHR, samen met de uitgebreide afspraken op bovenstaande onderwerpen.

 

Meer weten?

Naast de gebruikelijke manier om schriftelijk uw stem uit te brengen, willen we graag de mogelijkheid bieden om vragen ter verduidelijking te stellen. Dit kan op 3 manieren:

  • Op dinsdag 6 november en donderdag 8 november is Wilma Hermsen van 13.00 uur en 15.00 uur op het kantoor van HZC (Graaf Rupertlaan 2, Nieuwegein) aanwezig om vragen te beantwoorden over de nieuwe RIS cao. Loop dus gerust binnen om onder het genot van een kop koffie te praten over het OHR, voordat u uw stem uitbrengt.
  • Bellen kan natuurlijk ook, Wilma is te bereiken onder telefoonnummer 06-5067 2985.
  • Vragen stellen per e-mail? Via riscao@hzc.nl kunt u schriftelijk uw vragen stellen tot uiterlijk 11 november a.s.. U krijgt dan op korte termijn antwoord, zodat u uiterlijk 14 november weloverwogen uw stem kunt uitbrengen.

 

Stemmen over de cao

We hebben nu een onderhandelingsresultaat liggen dat wij aan onze leden voorleggen. Het zijn onze leden die uiteindelijk beslissen of zij akkoord gaan met de afspraken. Pas nadat de leden ingestemd hebben kunnen partijen de cao ondertekenen en zijn de afspraken uit het OHR van toepassing.

Wij horen graag uw mening.

Stuur uiterlijk 14 november a.s. een mail naar riscao@hzc.nl met de melding of u voor of tegen dit onderhandelingsresultaat bent, eventueel met korte toelichting.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat kunt u hier lezen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

René van der Steen                  Wilma Hermsen

Voorzitter HZC                          Rayonbestuurder Midden