Belangrijk: tijdig het chauffeursrijbewijs verlengen!

26/11/2018

Op het ogenblik is het heel druk bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Hierdoor kan het wel langer dan 4 maanden duren voor een rijbewijs verlengd wordt, zeker als de betrokkene ook nog een medische keuring moet ondergaan om zijn rijbewijs verlengd te krijgen. Sommige beroepschauffeurs komen hierdoor in de problemen op hun werk, omdat ze een tijdje niet meer ingeroosterd kunnen worden, doordat hun rijbewijs niet tijdig verlengd is. Voor wiens risico komt dit? Recent heeft een kantonrechter hierover een uitspraak gedaan.

 

Een internationaal chauffeur had te laat actie ondernomen om zijn rijbewijs te verlengen. De medische keuring hiervoor liet ook nog eens lang op zich wachten. Hierdoor zat hij een tijd zonder rijbewijs, omdat zijn oude rijbewijs inmiddels verlopen was. Zijn werkgever kon hem daardoor tijdelijk niet inroosteren en stuurde hem op onbetaald verlof tot de datum dat hij weer beschikte over een rijbewijs.

 

De kantonrechter sprak uit dat een werknemer, die voor het vervullen van zijn functie afhankelijk is van zijn rijbewijs, zelf verantwoordelijk is om zijn rijbewijs op tijd te verlengen. Deze verantwoordelijkheid kan hij niet op zijn werkgever afschuiven. Juist omdat de medische keuringen lang op zich laten wachten, ligt het op de weg van de werknemer om tijdig actie te ondernemen om zijn rijbewijs te verlengen. Als een werknemer niet tijdig zijn rijbewijs verlengt, heeft hij verwijtbaar richting zijn werkgever gehandeld. Doordat hij tijdelijk niet meer in het bezit was van zijn rijbewijs, kon werkgever hem immers niet meer inroosteren. Kortom: het komt voor rekening en risico van de werknemer, als hij niet tijdig zijn rijbewijs verlengt. Let er dus op dat u tijdig uw chauffeursrijbewijs verlengt. Houdt u hierbij rekening met de extra beveiligde SMS-inlog op de site van het CBR.