Rekenregels per januari 2019

23/11/2018

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 voor de sociale premies, belastingtarieven, heffingskortingen, uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

 

Bekijk de rekenregels op de website van de Rijksoverheid