Loon tijdens vakantie beroepsgoederenvervoer

22/02/2019

Stand van zaken eind februari 2019

Al eerder hebben we u gemeld dat door uitspraken van de Europese rechter ook in Nederland machinisten rechten hebben opgebouwd op doorberekening van overuren en ORT in het loon tijdens vakantie. Voor de toekomst zijn die in het beroepsgoederenvervoer op een nette manier geregeld in een aanvullende cao bepaling.

In de cao is ook een regeling getroffen voor wat er de laatste vijf jaar te weinig is betaald. Die regeling vindt Vakvereniging Het Zwarte Corps te mager. Anders dan de andere vakbonden hebben wij de cao dan ook niet ondertekend.

In de cao is afgesproken dat werknemers over de afgelopen vijf jaar recht hebben op een eenmalige uitkering van € 750. Een flink aantal leden heeft ons inmiddels gevraagd te berekenen hoe hoog hun rechten opgeteld over de afgelopen vijf jaar zouden zijn. In de meeste gevallen komt dat veel hoger uit dan het cao-aanbod van € 750.

De regeling in de cao is dus niet alleen in veel gevallen te laag, maar daarbij zijn ook een aantal onaanvaardbare eisen gesteld:

  • de werknemer moet gedurende het hele jaar 2018 bij een werkgever in dienst zijn geweest;
  • en in dat jaar minimaal 100 uren hebben gewerkt waar een toeslag aan verbonden is:
  • verder moet de werknemer afstand doen van zijn rechten op een eventueel hoger bedrag.


Omdat in de cao de eerste betaling van € 250 voorzien is in maart, sturen veel werkgevers nu brieven met het verzoek om voor 1 maart te laten weten dat u afstand doet van uw rechten. Alleen als u afstand doet van uw rechten hebt u volgens de cao recht op de eenmalige uitkering. In de cao staat niet dat u verplicht bent om voor 1 maart een handtekening te zetten onder de brief van de werkgever. Ook als u dat op een later moment zou doen, hebt u in elk geval recht op die € 750 uit de cao.

HZC adviseert u nog steeds heel goed na te denken voordat u zo’n brief tekent. Als u zo’n brief tekent, betekent dat immers dat u in elk geval niet meer dan € 750 krijgt.

Inmiddels heeft HZC namens een viertal leden aan een werkgever een laatste sommatie gestuurd met daarbij een dagvaarding om procedures te beginnen. We hopen dat werkgevers die procedures willen voorkomen. Anders gaan we deze procedures opstarten en zal het nog zeker een half jaar duren voordat er een uitspraak van de rechter is. Procederen gaat helaas langzaam.

Rechters in andere cao’s met vergelijkbare bepalingen hebben inmiddels uitspraken gedaan. Uit die uitspraken blijkt dat de uitspraak van de Europese rechter doorwerkt in Nederlands recht en dat het Nederlands recht geen ruimte biedt voor afwijkende afspraken ten nadele van de werknemer, ook niet als die afspraken tussen werknemers en werkgevers gemaakt worden in een cao.

Als u overweegt de brief niet te tekenen of wel te reageren op een mededeling van uw werkgever dat hij tot uitbetaling overgaat als u niet reageert (waarbij hij ervan uitgaat dat u dan uw aanspraken opgeeft), denk dan in elk geval over de volgende drie punten na:

  • Hebt u de afgelopen jaren in uw loon veel ORT-onderdelen en overwerkvergoedingen gehad?
  •  Hebt u daar bewijs van via loonstroken of kunt aan dat bewijs komen?
  • Uw werkgever zal waarschijnlijk niet blij zijn als u niet tekent. Dat kan invloed hebben op de onderlinge sfeer. Hebt u dat er voor over?   


Als uw antwoord op één van deze drie vragen een duidelijk nee is, is het waarschijnlijk verstandig om wel te tekenen. Is uw antwoord op alle drie de vragen ja, dan kunt u HZC vragen een brief aan uw werkgever te sturen. Als u uw loonstroken over de afgelopen vijf jaar toestuurt, dan kunnen wij een berekening maken hoe hoog uw rechten zijn.

Veel collega’s van u maken al gebruik van de mogelijkheid om een berekening te laten maken. Dat betekent dat onze rekenmeesters veel dossiers te verwerken hebben. Heb er daarom begrip voor dat ieder lid zijn aandacht en tijd nodig heeft en dat het dus even kan duren voor de berekening klaar is.

Als vakvereniging staan wij pal voor uw belangen en willen wij u helpen dat u ook krijgt waar u recht op hebt!