De nieuwe TCVT-pas komt eraan!!

28/02/2019

Per 1 juli 2019 zal het Ministerie van SZW het systeem van certificatie vervangen door een systeem van registratie. Dit gebeurt door een wetswijziging. U hoeft hier niets voor te doen. Uw TCVT-certificaat wordt van rechtswege omgezet in een TCVT-registratie. Vanaf dat moment (1 juli 2019) valt u onder het toezicht van de Minister en die heeft deze bevoegdheid gedelegeerd aan TCVT-RA (het zusje van TCVT).

 

Per 1 juli 2019 wordt de registratie van de bijscholing en de praktijkervaring digitaal bijgehouden. U ontvangt hiervoor een digitale pas via Secure Logistics.

Op deze pas kunt u uw TCVT zaken bijhouden, maar ook andere opleidingszaken zoals bijv. VCA. De pas is ook te gebruiken als toegangspas (mits geactiveerd).

Voor het toezenden van de digitale pas ontvangen wij graag de volgende informatie van u:

  •  Volledige naam en privéadres
  •  Emailadres
  •  TCVT certificaatnummer en de geldigheidsdatum
  •  Paspoortnummer
  •  Pasfoto (digitaal)
  •  Geboorteplaats
  •  Geboortedatum

Wij zullen deze gegevens niet verder verspreiden en alleen gebruiken voor onze wettelijke taak als TCVT Register Administratie (conform de eisen van de AVG).

Wilt u de gevraagde informatie s.v.p. voor 1 april 2019 aan ons toezenden: kantoor@tcvt-ra.nl zodat wij u tijdig de pas kunnen laten toesturen.

 

Bron: TCVT