Nieuw hulpmiddel voor veiligheid zzp'er: Werk en longen check

04/04/2019

Veel zzp’ers hebben gekozen om te werken zonder een werkgever omdat ze graag vrijheid willen in het bepalen, wanneer, hoe en voor wie ze aan het werk gaan. Dit neemt niet weg dat er gevaren op de loer liggen, waartegen bescherming of goede informatie geboden is. ZZP Nederland begrijpt dit ook en biedt via de website veel informatie, ook over veiligheid op het werk voor zzp’ers. In het kader van de veiligheid wil ik u in dit artikel wijzen op longziekten en het werk.

 

Manifest

Helaas worden er op de werkvloer ook door zzp’ers fouten gemaakt. Maar veel van die fouten kunnen worden voorkomen. Zo is het ook met longziekten en werk. In Nederland komen veel beroepslongziekten voor, ook bij zzp’ers. Een reden voor ZZP Nederland het manifest van de Long Alliantie Nederland (LAN) “Integrale Aanpak Beroepslongziekten – Nederland Wereldkampioen gezond werken” te ondersteunen.

 

In het manifest wordt gevraagd om een concrete, integrale aanpak om longziekten als gevolg van werk uit te bannen. ZZP Nederland wil continue de specifieke problematiek van zzp'ers in relatie tot werk en gezondheid onder de aandacht brengen. Deze problematiek speelt natuurlijk ook onder zzp’ers. Frank Alfrink, directeur ZZP Nederland, zegt hierover:

‘Niet alle werkenden met een ziekte of chronische aandoening zijn in loondienst. We moeten meer bewust zijn van de positie van de zelfstandig ondernemer. Uitval of een lagere capaciteit betekent voor hen geen of minder omzet.'

 

Actieplan

In het manifest worden 10 punten benoemd die moeten worden aangepakt om beroepslongziekten uit te bannen. Zo moet er in de zorg meer aandacht komen voor de factor arbeid, moet de veiligheid worden verhoogd door het stimuleren van technische innovaties en moet arbozorg onderdeel worden van de Zorgverzekeringswet.

 

Werk en longen check

Om te veiligheid te verhogen lanceerden Long Alliantie Nederland en het Longfonds op 14 maart tijdens het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival, onder toeziend oog van staatssecretaris Van Ark, de Werk en longen check. Met deze online check kunnen ondernemers zelf checken of ze op hun werk in aanraking komen met stoffen die mogelijk invloed hebben op hun luchtwegen. Ook staat in de check meer informatie over maatregelen om dit tegen te gaan. De tool bevat factsheets met branche-specifieke informatie. 

De ‘Werk en longencheck’ is gratis beschikbaar via www.werklongencheck.nl

 

Bron: ZZP Nederland