Cao Bouw & Infra lonen per 1 juli 2019

De lonen van de cao Bouw & Infra voor Bouwplaatswerknemers en UTA werknemers worden per 1 juli 2019 (m.i.v. loonperiode 8) verhoogd met 3%. Deze loonsverhoging komt nog voort uit de cao afspraken gemaakt in 2018.

 

Naast deze loonsverhoging zijn ook in 2019 ook de bedragen duurzame inzetbaarheid verhoogd

Duurzame Inzetbaarheid voor Bouwplaatswerknemers is 4,36% (was: 4,06%) geworden; voor UTA werknemers 1,93% (was 1,90%). De bijdrage Duurzame Inzetbaarheid is met ingang van 1 augustus 2018 niet meer als aparte vergoeding van toepassing voor BBL leerlingwerknemers, maar is al opgenomen in de brutolonen van de cao loontabellen.

 

Algemeen verbindend verklaard

Het heeft vorig jaar wel even geduurd voordat de in 2018 gemaakte afspraken zijn verwerkt in de cao teksten. De volledige cao tekst met verwerkte wijzigingen was uiteindelijk in december volledig en definitief gereed. Het heeft daarna nog enige tijd geduurd voordat de nieuwe cao tekst algemeen verbindend (AVV) is verklaard door het ministerie van SZW.

De ge-AVV-de cao tekst zoals deze is gepubliceerd in de Staatscourant, treft u hierbij ook aan. Let op, sommige bepalingen uit de volledige cao tekst worden niet AVV verklaard, dus er zitten enkele verschillen tussen de volledige cao tekst en de tekst die AVV is verklaard.

 

De huidige cao afspraken zijn gemaakt tot en met 31 december 2019

Inmiddels zijn partijen alweer aan het voorbereiden voor de volgende onderhandelingen. 

 

Bron: Cumela