Geef gegevens door voor de TCVT-Pas

28/05/2019

Registratie van machinisten

TCVT gaat de wettelijk verplichte certificaten van machinisten (W4-01 t/m W4-07) per 1 januari 2020, in opdracht van de Minister uitgeven als “registratie” via een

aparte stichting: TCVT-RA (Register Administratie).

 

Dit gebeurt door een wetswijziging. Een TCVT-certificaat wordt van rechtswege en kosteloos omgezet naar een Registratie.

 

Heeft u (of uw werkgever namens u) nog geen gegevens aan TCVT-RA gestuurd, dan vragen wij u om dit per omgaande alsnog te (laten) doen

naar: kantoor@tcvt-ra.nl.

 

Wij willen graag de volgende informatie per email ontvangen:

- Digitale pasfoto in Jpeg;

- Soort ID-bewijs (bijv. paspoort, ID-bewijs). Let op: geen copy van het ID-bewijs meesturen !

- Nummer van dat ID-bewijs;

- Geldigheidsduur van dat ID-bewijs;

- Naam, adres en email + certificaatnummer.

LET OP:

Certificaten die voor 1 januari 2020 verlopen, moeten nog op de huidige wijze worden omgezet naar een nieuw certificaat via DNVGL.

 

De volledige tekst van TCVT kunt u vinden onder "documenten" recht op deze pagina.

 

Bron: TCVT-RA