Onderhandelingen RIS cao opgeschort

01/11/2019

De huidige cao voor de Rail Infra Structuur loopt tot en met periode 13 van dit jaar. Op 9 oktober jl. hebben werkgevers en vakorganisaties bij elkaar gezeten om te praten over een volgende cao. In dat overleg hebben werkgevers nadrukkelijk aangegeven een cao voor een jaar af te willen sluiten, zonder wijzigingen en met een loonsverhoging. Daarbij is ook een bod neergelegd. Dat bod was voor de vakorganisaties niet voldoende en zij hebben hun wens kenbaar gemaakt. Werkgevers zouden zich hierover buigen en er werd afgesproken om in de middag van 22 oktober hierover verder te praten.

 

In de ochtend van 22 oktober zijn de bestuurders van de vakorganisaties telefonisch geïnformeerd dat werkgevers het mandaat om te onderhandelen hadden ingetrokken. Die middag zou hier dan een toelichting op worden gegeven. In een reactie daarop hebben de vakorganisaties laten weten verbaasd te zijn over het moment en de wijze waarop de mededeling is gedaan. Zij hebben gezamenlijk laten weten geen behoefte te hebben aan een mondelinge toelichting, maar een schriftelijke onderbouwing te willen. Deze is inmiddels door werkgevers afgegeven.

 

In deze verklaring staat dat de onzekerheid van werkgevers toeneemt door het uitblijven van oplossingen voor het stikstof en PFAS probleem. Daarnaast heeft ProRail vrijwel alle grote werken die voor 2020 op de planning stonden met minimaal een jaar doorgeschoven. ‘Hiermee wordt de railinfra-sector geconfronteerd met serieuze uitdagingen p het gebied van de hoeveelheid werk’, aldus de werkgevers. Zij richten zich nu op de continuïteit van de bedrijven en behoud van werkgelegenheid en vinden het daarom geen geschikt moment om over loonsverhogingen te praten.

Wanneer er meer zicht is op oplossingen voor de problematiek rondom stikstof en PFAS en de dreigingen die  hieruit voortvloeien afnemen, willen werkgevers weer verder praten met de vakorganisaties.

 

Graag hadden we bericht dat er een mooi en bijna niet te weigeren loonbod voor lag, maar op dit moment kunnen wij niet anders dan nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten houden.

Wij houden u op de hoogte!