Veranderingen in de transitievergoeding per 1 januari 2020

02/12/2019

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers sinds 1 juli 2015 in principe bij ontslag recht op een wettelijke transitievergoeding. Een transitievergoeding is een vergoeding, die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag van de werknemer. Als een werknemer zelf ontslag neemt, is er geen recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag. Anderzijds is de vergoeding bedoeld om de transitie van werknemers naar een andere baan te vergemakkelijken.

 

Tot 1 januari 2020 heeft de werknemer pas recht op deze wettelijke transitievergoeding, als zijn arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar heeft geduurd. Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer door de invoering van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) al vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Dus zelfs als hij al in zijn proeftijd wordt ontslagen, bestaat er recht een transitievergoeding, al is dat dan natuurlijk wel een heel klein bedragje. Dit is dus een versoepeling voor de werknemer.

Er zijn echter ook versoberingen in de transitievergoeding per 1 januari 2020.

De hoogte van de transitievergoeding is sinds 1 juli 2015 1/3de maandsalaris per gewerkt jaar gedurende de eerste 10 dienstjaren, maar vanaf het 11de dienstjaar een half maandsalaris  per gewerkt jaar. Deze ruimere transitievergoeding  voor werknemers met een dienstverband van langer dan 10 jaar, komt echter per 1 januari 2020 te vervallen.

Ook geldt tot 1 januari 2020 dat werknemers, die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en langer dan 10 jaar in dienst, een ruimere transitievergoeding krijgen. Deze 50-plussers hebben over de periode na de 50ste verjaardag recht op een transitievergoeding van één maandsalaris per gewerkt dienstjaar (tenzij de werknemer werkzaam was bij een zgn. kleine werkgever, die in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van ontslag minder dan 25 werknemers in dienst had). Dit was een tijdelijke regeling, die geldt tot 1 januari 2020, en komt nu dus te vervallen.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding voor iedereen dus 1/3de maandsalaris per dienstjaar.

Deze versoberingen in de transitievergoeding lijken een reden voor veel werkgevers te zijn om te wachten tot na 1 januari 2020 met de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van oudere werknemers met een lang dienstverband, omdat ze dan veel minder hoeven te betalen.

 

Heeft u vragen met betrekking tot uw eventuele recht op transitievergoeding, neem dan contact op met de HZC Servicedesk: 030 – 6006070 of servicedesk@hzc.nl.