Overzicht maatregelen kabinet corona-virus - 18 maart 2020

18/03/2020

Het kabinet trekt miljarden uit om de economische gevolgen van het corona-virus op te vangen. De maatregelen zijn bedoeld om werknemers, ZZP’ers en kleine en grote ondernemingen te beschermen en zullen gelden zo lang als nodig is. Het is van groot belang dat banen behouden blijven en ondersteuning te bieden, zo staat in de brief die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het pakket geldt voorlopig voor drie maanden.

 

Oproep aan aangesloten organisaties

De VCP houdt de lijnen met haar aangesloten organisaties kort als het gaat om signalen uit sectoren, bedrijven of instellingen waar werknemers op de werkvloer tegenaan lopen in het kader van het Corona-virus. We blijven de situatie met sociale partners en kabinet monitoren en indien nodig zullen we aandringen op aanvullende maatregelen.

 

De belangrijkste maatregelen:

 • Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  Werknemers voor wie werktijdverkorting wordt aangevraagd kunnen worden doorbetaald. Er komt een nieuwe regeling waardoor bedrijven 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. De regeling geldt voor ondernemers die te maken hebben met een omzetverlies van minimaal 20 procent. In de subsidieperiode mag geen personeel worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen.
  Werkgevers moeten de betrokken werknemers 100 procent doorbetalen. Dat geldt ook voor mensen met een flexibel contract en uitzendkrachten. De regeling heeft geen impact op WW-rechten. Normaal gesproken vragen jaarlijks maar enkele honderden bedrijven werktijdverkorting aan. De afgelopen dagen waren dat er al 78.000.

 • ZZP’ers
  Er komt een tijdelijke regeling ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers, waaronder ZZP’ers, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Het gaat onder meer om een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Die vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Het geld hoeft niet te worden terugbetaald en er is geen partner- of vermogenstoets. Gemeenten zullen de regeling uitvoeren. De regeling zit zo in elkaar dat de steun binnen vier weken kan worden verstrekt. Bovendien kan er met voorschotten worden gewerkt. Voor ZZP’ers komt er ook een mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen.

 • Belasting
  Ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus zijn getroffen, kunnen hun belasting later betalen. Zij kunnen bij de Belastingdienst om uitstel vragen, waarna de invorderingen direct worden stopgezet. Het kabinet wil verder de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen.

 • WW-premiedifferentiatie
  Op verzoek van de sociale partners past het kabinet een regeling aan die voorziet in premiedifferentiatie bij de WW. Sinds begin dit jaar moeten werkgevers een hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt. Deze regeling wordt nu voor kalenderjaar 2020 aangepast omdat het tot onbedoelde effecten kan leiden in sectoren waar nu veel overwerk nodig is, zoals in de zorg.

 • Compensatie
  Voor een aantal sectoren zoals de horeca en reisbranche komt een compensatieregeling voor gederfde inkomsten. Veel bedrijven in deze sectoren zijn komen stil te liggen, met enorme gevolgen voor de inkomsten. De kans dat zij het geld na de coronacrisis terugverdienen is klein. De maatregelen worden nu uitgewerkt.

 • Lastenverlichting blijft
  Het kabinet heeft voldoende buffers om al deze maatregelen te nemen. Wel zal de staatsschuld oplopen en zal er een begrotingstekort ontstaan. De maatregelen hebben geen impact op de lastenverlichting waarover eerder afspraken zijn gemaakt.

Bron: VCP