Huidige cao voor hoveniers wordt eenmalig ongewijzigd met een jaar verlengd

28/05/2020

De sociale partners in de hovenierssector hebben op 7 mei een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland. De looptijd van de huidige cao is van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020. Sociale partners hebben besloten om deze cao eenmalig ongewijzigd te verlengen tot en met 30 juni 2021.

De verlenging van de cao geeft sociale partners de ruimte om gedurende 2020 overleg te gaan voeren. Mede vanwege de coronacrisis wordt dit overleg in september 2020 gevoerd. Sociale partners zoeken dan naar de -voor beide partijen- optimale loonruimte. Daarnaast starten 2 onderzoeken die worden uitgevoerd door een paritaire werkgroep.

Er komt een werkgroep 'Zware beroepen'. Als vervolg op het pensioenakkoord kunnen partijen afspraken maken over eerder stoppen met werken voor werknemers met zware beroepen. Sociale partners bepalen om welke specifieke beroepen het in hun sector gaat. De paritaire werkgroep gaat dit onderzoeken en uitwerken.

Daarnaast komt er een werkgroep 'Onwerkbaar weer'. De overheid heeft een nieuwe regeling voor onwerkbaar weer ingesteld waarvoor sociale partners in hun sector de criteria moeten bepalen en opnemen in de cao. Voor de hovenierssector geldt tevens samenhang met het Jaarurenmodel. De werkgroep krijgt de opdracht om criteria als ‘werken in de hitte’ mee te nemen in de uitwerking. Tevens dient zij invulling te geven aan de samenloop met het Jaarurenmodel.

 

Bron: Groene Ruimte/Branchevereniging VHG