Onderzoek naar werken naast een (UWV) uitkering: vul de enquête nu in!

09/06/2020

Er wordt onderzoek gedaan naar werken naast een (UWV) uitkering. Gebleken is dat er geregeld iets mis gaat bij het verrekenen van inkomsten. Voor sommige mensen levert werken naast een uitkering daardoor problemen op.

 

Het is belangrijk dat het voor iedereen mogelijk is om te werken naast een uitkering en dat dit geen problemen oplevert. Het onderzoek gaat over verrekening van inkomsten van mensen met een WIA, WAO, Wajong of een Participatiewet uitkering. Het maakt voor het invullen van de enquête niet uit of iemand wel of geen werk heeft.

De Landelijke Cliëntenraad (LCR), waar de VCP een zetel in heeft, is inspirator geweest voor dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onder meer Optimalistic.

Zij zijn nog op zoek naar respondenten. Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem en kost ongeveer 10 minuten.

 

Klik hier om de enquête in te vullen.