Coronacrisis. Wat betekent dit voor uw vakantietoeslag en uw vakantiedagen?

16/06/2020

Veel leden hadden al een vakantie geboekt en op hun werk hun vakantie doorgegeven, totdat de coronacrisis roet in het eten gooide. Veel gemaakte vakantieplannen voor deze zomer gaan nu helaas niet door. Ook is het op het werk nu vaak rustiger, als gevolg van de corona-maatregelen. Hieronder staan we stil bij een aantal vragen, die bij veel leden zullen leven.

 

Mag uw werkgever het uitkeren van de vakantietoeslag uitstellen?

Ook in de coronatijd is de werkgever verplicht om in de afgesproken maand (meestal de maand mei) de vakantietoeslag te betalen. Dit geldt ook als er door de coronacrisis minder omzet is. In overleg en met akkoord van u als werknemer, kan er wel een latere betaaldatum afgesproken worden. Het is belangrijk schriftelijk vast te leggen wanneer de vakantietoeslag dan betaald moet zijn. Werkgever dient zich hier aan te houden. Er zit wel een nadeel aan het later betalen van de vakantietoeslag. Bij een eventueel faillissement van de werkgever compenseert het UWV slechts de achterstallige vakantietoeslag tot een jaar terug. Als de werknemer akkoord is gegaan met een latere betaling van de vakantietoeslag, staat de vakantietoeslag langer dan een jaar open. Het UWV compenseert dan niet dat deel van de vakantietoeslag, dat langer dan een jaar openstaat. Hiervoor moet dan een vordering bij de curator ingediend worden. In veel gevallen is de boedel niet toereikend om dit te betalen.

Mag uw werkgever u verplichten vakantiedagen op te nemen, als er minder werk is door de coronacrisis?

Een werkgever mag een werknemer niet verplichten vakantie op te nemen, als er door corona minder werk is. Vakantie kan alleen in overleg opgenomen worden. Is er door de coronamaatregelen minder werk of besluit de werkgever zijn zaak tijdelijk te sluiten, dan moet de werkgever het loon gewoon doorbetalen. De werkgever kan een beroep doen op de NOW-regeling van de overheid.

 

Mag u uw opgenomen vakantiedagen weer intrekken, als uw vakantie door de coronacrisis niet doorgaat?

Hiervoor bent u afhankelijk van de coulance van uw werkgever. Uw werkgever hoeft hier niet mee in te stemmen, als de vakantieperiode eenmaal vaststaat. Uw werkgever moet zich echter ook als goed werkgever gedragen. Als uw wensen om de vakantie in te trekken redelijk zijn en er bij hem geen zwaarwegende bezwaren zijn, dan zal hij uw verzoek in redelijkheid moeten inwilligen. Anders is het natuurlijk als er rooster-technische problemen ontstaan door het intrekken van uw vakantie. Ook kan het zijn dat uw werkgever bijvoorbeeld al een uitzendkracht heeft aangetrokken voor de duur van uw vakantie. Dan kan hij in redelijkheid uw verzoek om uw vakantie in te trekken, weigeren. Werkgever en werknemer moeten dus samen in redelijkheid tot een oplossing komen.

 

Geldigheid van vakantiedagen en corona

U heeft wettelijke (20 stuks bij een fulltime dienstverband) en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Uw wettelijke vakantiedagen van 2019 vervallen dus per 1 juli 2020. Als u vanwege de coronacrisis deze vakantiedagen niet voor 1 juli 2020 wilt opmaken, kunt u met uw werkgever afspreken dat deze niet komen te vervallen, maar dat u ze later opmaakt. Leg dit dan samen met uw werkgever schriftelijk vast. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u ze nu opmaakt voor 1 januari van het volgende kalenderjaar. Als het rustig is bij uw werkgever als gevolg van de coronamaatregelen, zal uw werkgever echter niet snel genegen zijn tot zo’n afspraak. Hij heeft er dan baat bij dat u nu uw wettelijke vakantiedagen opneemt.

 

Heeft u vragen met betrekking tot uw vakantiedagen of uw vakantietoeslag, in relatie tot de coronacrisis of helemaal los daarvan, neem dan contact op met de HZC Servicedesk via 030- 6006070 of servicedesk@hzc.nl.