Principeakkoord 2012 en 2013 bereikt voor cao waterschappen

08/06/2012

De waterschappen en vakbonden zijn erin geslaagd een principeakkoord over een nieuwe cao af te sluiten. Met dit akkoord worden eigentijdse arbeidsvoorwaarden gerealiseerd.
 

Gemotiveerd en met plezier aan het werk blijven is het uitgangspunt van het cao-akkoord. De arbeidsvoorwaarden moeten hierop aansluiten en ook aantrekkelijk zijn voor nieuwe medewerkers. Waterschappen willen modern werkgeverschap en efficiënt werken combineren door ruimte te scheppen voor flexibeler werken en activerend personeelsbeleid in alle levensfasen.

 

Investeren in langer doorwerken
Tegen de achtergrond van de huidige economische en politieke ontwikkelingen is er een akkoord gesloten waarmee wordt geïnvesteerd in de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. De waterschappen vinden in dit cao-akkoord een balans tussen de nieuwe uitdagingen in het waterbeheer en verantwoorde kostenontwikkeling.

 

Versterking Individueel Keuzebudget
Afspraken over het Individueel KeuzeBudget (IKB) vergroten verder de mogelijkheid om eigen arbeidsvoorwaardelijke keuzes te maken. Extra verlof, pensioensparen en levensloop sparen zijn enkele voorbeelden. In de vorige cao werden diverse bestaande financiële regelingen samengevoegd tot het IKB.

Dit budget wordt nu in het nieuwe cao-akkoord verder versterkt. Zowel in 2012 als in 2013 wordt het IKB verhoogd met 1%. 1 januari 2013 komt hier door een herschikking van bestaande middelen gemiddeld nog 2% extra bij.

 

Aantrekkelijke werkgever
De waterschappen in Nederland zijn werkgever van bijna 11.000 mensen en zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. Het werk van de waterschappen is maatschappelijk nuttig, veelzijdig, spannend, en interessant. De watersector is innovatief en internationaal, biedt tal van carrièrekansen en kent een cao met perspectief.

 

Bron: Unie van Waterschappen