Opvallende artikelen uit de Cao Waterbouw


Ploegendienst

Binnen de cao-Waterbouw kent men een dagdienst en de ploegendienst. Als een werkgever een ploegendienst zou willen gaan hanteren dan moet hij dit tijdig bij de Paritaire Commissie Waterbouw melden.

 

Als er uitgegaan wordt van een gemiddelde individuele basiswerkweek van 36 uur dan worden de werkzaamheden in de ploegendienst tussen maandag 9 uur en zaterdag 15 uur uitgevoerd. Als een werknemer op grond van medische bezwaren niet mee kan draaien in een ploegendienst dan moet de werkgever in overleg met de Paritaire Commissie Waterbouw een passende oplossing vinden.

 

De cao geeft aan dat op de dagen die voorafgaan aan een feestdag, de begintijd aangehouden moet worden die op maandag gebruikelijk is. Voor de bepaling van de eindtijd moet de dagdienstregeling worden aangehouden.

 

Als de ploegendienst begint of eindigt binnen de normale werkweek dan zal de van toepassing zijnde ploegentoeslag over de gehele werkweek worden betaald. Voorwaarde is wel dat de ploegendienst in deze werkweek drie of meer dagen van toepassing is op de werknemer. Deze bepaling geldt niet als over de andere dagen in deze week een hogere ploegentoeslag van toepassing is.

 

Voor zover het werk het toelaat is het de bedoeling dat de werknemer in zijn dienst zorgdraagt voor het onderhoud, de reparaties, soortgelijke werkzaamheden en eventuele voorbereiding. De vergoeding voor deze werkzaamheden is in de beloning inbegrepen.

 

Dienstrooster en beurtgang 1 ½-ploeg:

Maandag: 9 uur tot 21 uur

Dinsdag tot en met vrijdag: 7 uur tot 19 uur

 

Dienstentoeslag:    6% van basisweekloon (ongeacht welke ploeg)

Toeslag:        22% van het basisweekloon    (ongeacht welke ploeg)

 

Dienstrooster en beurtgang 2-ploegen (ploegen wisselen wekelijks):

Dag:     Nacht:

 

Dag

Ploeg A

Ploeg B

Dag

Ploeg A

Ploeg B

Maandag

9 uur – 14 uur

14 uur – 23 uur

Maandag

9 uur – 18 uur

18 uur – 6 uur

Dinsdag

5 uur – 14 uur

14 uur – 22 uur

Dinsdag

6 uur – 18 uur

18 uur – 6 uur

Woensdag

5 uur – 14 uur

14 uur – 22 uur

Woensdag

6 uur – 18 uur

18 uur – 6 uur

Donderdag

5 uur – 14 uur

14 uur – 22 uur

Donderdag

6 uur – 18 uur

18 uur – 21 uur

Vrijdag

5 uur – 14 uur

14 uur – 22 uur

Vrijdag

6 uur – 18 uur

 

 

Dienstentoeslag:    6% van basisweekloon (ongeacht welke ploeg)

Toeslag:    38,5% van het basisweekloon (ongeacht welke ploeg)

 

 

Dienstrooster en beurtgang 2 ½ -ploeg (ploegen wisselen wekelijks):

 

 

Dag

Ploeg A

Ploeg B

Maandag

10 uur – 18 uur

18 uur – 6 uur

Dinsdag

6 uur – 18 uur

18 uur – 6 uur

Woensdag

6 uur – 18 uur

18 uur – 6 uur

Donderdag

6 uur – 18 uur

18 uur – 6 uur

Vrijdag

6 uur – 13 uur

 

 

Dienstentoeslag:    6% van basisweekloon (ongeacht welke ploeg)

Toeslag:    29% van het basisweekloon (ongeacht welke ploeg)

 

Dienstrooster en beurtgang 3-ploegen:

 

Eerste week:

 

Dag

Ploeg A

Ploeg B

Ploeg C

Maandag

10 uur – 18 uur

18 uur – 6 uur

Vrij

Dinsdag

6 uur – 18 uur

18 uur – 6 uur

Vrij

Woensdag

6 uur – 18 uur

18 uur – 6 uur

Vrij

Donderdag

6 uur – 18 uur

18 uur – 6 uur

Vrij

Vrijdag

6 uur – 18 uur

18 uur – 4 uur

Vrij


Tweede week:  Ploeg C – dag, Ploeg A – nacht, Ploeg B - vrij

Derde week: Ploeg B – dag, Ploeg C – nacht, Ploeg A - vrij

 

Dienstentoeslag:    6% van basisweekloon (ongeacht welke ploeg)

Toeslag:    42,5% van het basisweekloon (ongeacht welke ploeg)

 

 

Dienstrooster continudiensten 4-ploegen:

 

Als er zich een calamiteit voor of er is een objectief vast te stellen noodzaak van de werkzaamheden dan kan de werkgever overgaan tot een continudienst van 4-ploegen. De werkgever is verplicht dit drie weken vooraanvang van de werkzaamheden te melden bij de Paritaire Commissie Waterbouw.

 

Er zijn een aantal feestdagen waarop niet gewerkt mag worden, deze worden in artikel 17 cao-Waterbouw vermeld.

 

De wisseling van de ploegen zal op dinsdag/woensdag om 7 uur en 19 uur plaats vinden.

 

Voor de verdere uitwerking van de continudienst verwijzen wij u naar artikel 17 cao-Waterbouw.