Contributie

 

Vakvereniging HZC is niet alleen de beste, maar ook de goedkoopste!

 

Contributiebedragen per 1 augustus 2021 in Euro's per maand

Normale contributie (22 jaar e.o.)  17,00
 
15- en 16-jarigen   4,50
 
17-, 18- en 19-jarigen   6,50
 
20- en 21-jarigen   8,50
 
Langdurig uitkeringsgerechtigden   8,50
 

Partnerleden

 

  8,50

AOW-leden

  4,50
 

Alle leerlingmachinisten en leerlingmonteurs zijn gratis lid

Meer info over het Lidmaatschap voor leerlingen

 

 

Contributieverandering
Veranderingen in de contributie in verband met de leeftijd (bij jeugdleden vanaf de maand na de verjaardag) worden door ons automatisch aangepast.

Onder uitkeringsgerechtigden wordt verstaan werkloze leden (WW en WWB), WAO/WIA/IVA-leden en VUT/vroegpensioen-leden. Deze dienen een kopie van de beslissing van de uitkerende instantie mee te sturen. Deze korting gaat in vanaf de datum van aanvraag. Uitkeringsgerechtigde leden die menen voor korting op de contributie in aanmerking te komen, geven dit zelf schriftelijk door aan de ledenadministratie. Uitkeringsgerechtigde leden krijgen jaarlijks de vraag of hun situatie veranderd is. Indien daar geen antwoord op komt, wordt de contributie weer aangepast naar het niveau van de contributie voor werkende leden.

Indien leden om andere dan bovengenoemde redenen in aanmerking denken te komen voor een korting op de contributie, kan dit schriftelijk worden aangevraagd bij het Bestuur.

 

Data incasso 2021

De contributie wordt in 2021 automatisch geïncasseerd rond de eerste van iedere maand door rekeningnummer NL 76 ABNA 0545211166 van Vakvereniging Het Zwarte Corps. Lukt het in een maand niet om de contributie te incasseren (bij voorbeeld door onvoldoende banksaldo) dan wordt dat de volgende maand opnieuw geprobeerd.

Veranderingen in de contributie in verband met de leeftijd (bij jeugdleden vanaf de maand na de verjaardag) worden door ons automatisch aangepast.

 

Rekeningnummer voor contributie:

  • IBAN: NL76ABNA0545211166
  • BIC: ABNANL2A

Graag betaling altijd met vermelding van het HZC lidmaatschapsnummer.

 

Machtigingsformulier automatische incasso

Indien u de contributie automatisch wilt laten afschrijven, kunt u een machtigingsformulier invullen en opsturen of mailen.

U kunt het machtigingsformulier hier downloaden.

 

Hoe kunt u een deel van de contributie terugkrijgen?

Om u in de gelegenheid te stellen uw aan HZC betaalde contributie fiscaal vriendelijk te laten verrekenen, kunt u vanaf september de HZC contributiebrief downloaden en door uw werkgever laten invullen. Via deze regeling krijgt u een deel van de betaalde contributie terug, dit voordeel loopt al gauw op tot 40% van het betaalde contributiebedrag. Het voordeel is afhankelijk van uw belastingtarief.