Contributie

 

Vakvereniging HZC is niet alleen de beste, maar ook de goedkoopste!

 

Contributiebedragen per 1 januari 2024 in Euro's per maand

 Stanbdaard (21 jaar of ouder) 19,00
 
Jeugdleden (werkende leden tot 21 jaar)  9,50
 
Uitkeringsgerechtigden  9,50
 

AOW-leden

 

 6,50

Partnerleden

 

 9,50

Leerlingen kunnen gebruik maken van het gratis lidmaatschap. Zij betalen gedurende de opleiding geen contributie. Dit lidmaatschap eindigt vanzelf na het behalen van het diploma.’

 

 

 

Hoe kun je een deel van de contributie terugkrijgen?

Om je in de gelegenheid te stellen je aan HZC betaalde contributie fiscaal vriendelijk te laten verrekenen, kun je vanaf september de HZC contributiebrief downloaden en door je werkgever laten invullen. Via deze regeling krijg je een deel van de betaalde contributie terug, dit voordeel loopt al gauw op tot 40% van het betaalde contributiebedrag. Het voordeel is afhankelijk van je belastingtarief. 

 

Contributieverandering
Veranderingen in de contributie in verband met de leeftijd (bij jeugdleden vanaf de maand na de verjaardag) worden door ons automatisch aangepast.

Onder uitkeringsgerechtigden wordt verstaan werkloze leden (WW en WWB), WAO/WIA/IVA-leden en VUT/vroegpensioen-leden. Deze dienen een kopie van de beslissing van de uitkerende instantie mee te sturen. Deze korting gaat in vanaf de datum van aanvraag. Uitkeringsgerechtigde leden die menen voor korting op de contributie in aanmerking te komen, geven dit zelf schriftelijk door aan de ledenadministratie. Uitkeringsgerechtigde leden krijgen jaarlijks de vraag of hun situatie veranderd is. Indien daar geen antwoord op komt, wordt de contributie weer aangepast naar het niveau van de contributie voor werkende leden.

Indien leden om andere dan bovengenoemde redenen in aanmerking denken te komen voor een korting op de contributie, kan dit schriftelijk worden aangevraagd bij het Bestuur.

 

Data incasso 2024

De contributie wordt in 2024 automatisch geïncasseerd rond de eerste van iedere maand door rekeningnummer NL 76 ABNA 0545211166 van Vakvereniging HZC. Lukt het in een maand niet om de contributie te incasseren (bij voorbeeld door onvoldoende banksaldo) dan wordt dat de volgende maand opnieuw geprobeerd.

Veranderingen in de contributie in verband met de leeftijd (bij jeugdleden vanaf de maand na de verjaardag) worden door ons automatisch aangepast.

 

Rekeningnummer voor contributie:

  • IBAN: NL76ABNA0545211166
  • BIC: ABNANL2A

Graag betaling altijd met vermelding van het HZC lidmaatschapsnummer.

 

Machtigingsformulier automatische incasso

Indien je de contributie automatisch wil laten afschrijven, kun je een machtigingsformulier invullen en opsturen of mailen.

Je kan het machtigingsformulier hier downloaden.