Ben ik als chauffeur in het beroepsgoederenvervoer verplicht nascholing te volgen


Ja, dat is verplicht sinds 7 september 2009. De verplichte nascholing is onderdeel van de Richtlijn Vakbekwaamheid voor chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer. De Europese Richtlijn Vakbekwaamheid stelt extra eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve vrachtautochauffeurs om nascholing te volgen. Iedereen die voor 10 september 2009 vrachtautochauffeur is, moet de eerste 35 uur nascholing binnen zeven jaar volgen; tussen september 2009 en september 2016. De gecertificeerde cursussen die vrachtautochauffeurs vanaf 1 maart 2009 volgen, tellen al mee voor de verplichte nascholing.
 
Daarna moeten de chauffeurs hun vakbekwaamheid iedere vijf jaar verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing. CCV adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen.
 
Met de invoering van de Richtlijn verdwijnt het papieren chauffeursdiploma voor beroepschauffeurs. In plaats hiervan komt er een code vakbekwaamheid op het rijbewijs. Deze code “95” komt achter de rijbewijscategorie C en/of D te staan. Achter de code komt de datum te staan waarop de geldigheid van de vakbekwaamheid verstrijkt. Bijvoorbeeld: 95.08.09.2013. De code heeft, in tegenstelling tot het huidige chauffeursdiploma, een geldigheid van vijf jaar. U kunt de code alleen verlengen als u de verplichte nascholing heeft gevolgd.
 
Iedere vrachtautochauffeur die vanaf 7 september 2009 slaagt voor zijn vakbekwaamheid krijgt vijf jaar de tijd om zijn vakbekwaamheid te verlengen. Dit doet de chauffeur door het volgen van de 35 uur nascholing. Voor nieuwe chauffeurs geldt dus niet de eenmalig langere termijn van zeven jaar, die voor huidige werkzame chauffeurs wel geldt.
 
Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Doet u dat niet, dan mag u uw vak niet meer uitoefenen. Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven voor 10 september 2008, krijgen tot 10 september 2015 de tijd om die geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs te hebben, dus eenmalig 7 jaar. Alle houders van een rijbewijs C of D, afgegeven na 10 september 2008, moeten iedere vijf jaar die code laten verlengen middels die verplichte nascholing, om de code te kunnen behouden.