Stervensbegeleiding en rouwverlof bouw-cao

In de cao Bouw en Infra zijn er afspraken gemaakt over rouwverlof. Maar wanneer heb je recht op rouwverlof? En wat gebeurt er met je loon? Bij HZC vind je alle belangrijke informatie.

 

Recht rouwverlof en stervensbegeleiding

Je hebt recht op maximaal 10 dagen stervensbegeleiding per 12 maanden. Rouwverlof is maximaal 10 dagen aaneengesloten rouwverlof in verband met het verwerken van het overlijden van een partner, kind of familielid zoals hieronder is beschreven:

  • Eechtgeno(o)t(e) of partner;
  • (Pleeg)kind of schoonkinderen;
  • (Stief)ouders of schoonouders;
  • Broers of zussen. 

 

Opname rouwverlof en stervensbegeleiding

De eerste dag van het rouwverlof moet aansluitend op het overlijden opgenomen worden. Het verlof voor stervensbegeleiding hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen. Een combinatie van beide vormen is ook mogelijk (maximaal 20 dagen).

Maak je gebruik van een van de regelingen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je werkgever.

 

Doorbetaling loon

Tijdens een periode van rouwverlof en/of stervensbegeleiding heb je recht op 100% loondoorbetaling.

 

Meer informatie

Heb je vragen over rouwverlof? Neem contact op met de Servicedesk. Dit kan via 030-6006070 of per mail aan servicedesk@hzc.nl.