Stervensbegeleiding en rouwverlof onder de Cao Bouwnijverheid


Een werknemer waarop de CAO Bouwnijverheid van toepassing is, heeft recht op maximaal 10 dagen stervensbegeleiding en maximaal 10 dagen aaneengesloten rouwverlof per 12 maanden.
 
Dit geldt voor:

  • De echtgeno(o)t(e) of partner (een persoon waarmee de werknemer een gezamenlijke huishouding voert)
  • (Pleeg)kind of schoonkinderen
  • (stief)ouders of schoonouders
  • broers of zussen 


De eerste dag van het rouwverlof dient te worden opgenomen aansluitend op het overlijden. Het verlof ten behoeve van stervensbegeleiding hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen. Een combinatie van beide vormen is ook mogelijk (maximaal 20 dagen).