Tijdspaarfonds bouw

 

Het Tijdspaarfonds                                 

In de bouw-cao (2015-2017) is een aantal afwijkende afspraken gemaakt met betrekking tot het Tijdspaarfonds. Er is afgesproken dat werkgevers per 1 januari 2016 beschikken over een Individueel Budget. Uw werkgever blijft wel gewoon zijn bijdrage storten in het Tijdspaarfonds.

  

Voor 2016:

De stortingen bestonden tot 2016 uit drie verschillende onderdelen:

 • Saldo vakantiedagen (VD)

 • Saldo vakantietoeslag (VT)

 • Saldo discontinuïteit, overwerk en reisuren (DO&R)

                  

In het TSF zat tot 2016 de geldwaarde van:

 • 5 bovenwettelijke vakantiedagen (het verschil tussen 20 en 25 doorbetaalde vakantiedagen);

 • 10 roostervrije dagen;

 • 3 kort verzuimdagen;

 • 8% vakantiegeld.

 

Bij de werkgever “stonden” de volgende dagen:

 • 20 doorbetaalde vakantiedagen (vrij opneembaar);

 • 10 doorbetaalde roostervrije dagen (door werkgever in te plannen).

 

Uitleg DO&R vóór 2016

In bedrijven met discontinuïteit kunnen werknemers worden verplicht tot overwerk. In periodes waarin veel werk is, worden overuren gemaakt om nadien in te zetten tijdens periodes met minder werk. Werknemers kunnen worden verplicht tot de opbouw van 80 opname-uren per kalenderjaar, 64 spaaruren. De opbouw kan via overwerkuren en naar keuze van de werknemer met inleg van reisuren. De uren worden gestort in het Tijdspaarfonds. Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met de HZC-Servicedesk.

 

Vanaf 2016

Er komt een extra saldo bij, “Duurzame Inzetbaarheid”. Ook veranderen twee bestaande saldo’s van naam: Het Saldo Vakantiedagen (VD) wordt Saldo Dagen, het saldo Discontinuïteit, overwerk en reisuren (DO&R)  wordt Saldo Spaaruren. Het saldo “Vakantietoeslag” (VT) blijft hetzelfde.

 

De stortingen bestaat sinds 2016 uit vier verschillende onderdelen:

 • Saldo dagen

 • Saldo vakantietoeslag

 • Saldo spaaruren (DO&R)

 • Saldo duurzame inzetbaarheid

                  

In het TSF zit sinds 2016 de geldwaarde van:

 • 5 bovenwettelijke vakantiedagen (het verschil tussen 20 en 25 doorbetaalde vakantiedagen);

 • 10 roostervrije dagen;

 • 3 kort verzuimdagen;

 • 8% vakantiegeld;

 • Spaaruren;

 • Duurzame inzetbaarheid: scholingsdagen, levensloopbijdrage, afbouw seniorendagen.

 

Bij de werkgever “staan” de volgende (doorbetaalde) dagen:

 • 20 doorbetaalde vakantiedagen (vrij opneembaar);

 • 10 doorbetaalde roostervrije dagen (door werkgever in te plannen).

 

Uitleg Spaaruren

In bedrijven met discontinuïteit kunnen werknemers worden verplicht tot overwerk. In periodes waarin veel werk is, worden overuren gemaakt om nadien in te zetten tijdens periodes met minder werk. Werknemers kunnen worden verplicht tot de opbouw van 80 spaar-uren per kalenderjaar, dit via de verplichting tot maximaal 3 overuren per week en maximaal 64 overuren per jaar. Voor de infra kunnen dit, middels een kaderregeling, 160 spaar-uren per jaar zijn. Dit wordt gerealiseerd met maximaal 5 overuren per week en maximaal 128 overuren per jaar. De opbouw kan via overwerkuren en/of met inleg van reisuren. De uren worden gestort in het Tijdspaarfonds. Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met de HZC-Servicedesk.

 

Duurzame Inzetbaarheid
Er is een nieuw saldo bijgekomen in het Tijdspaarfonds, “Duurzame Inzetbaarheid” (DI). De werkgever moet de geldwaarde van de vervallen scholingsdagen, de geldwaarde van de levensloopbijdrage en de geldwaarde van de seniorendagen storten in het Tijdspaarfonds.   

Opname van dit saldo is hetzelfde als opname van de andere saldi bij het Tijdspaarfonds.

De volledige geldwaarde van het saldo Duurzame Inzetbaarheid (DI) wordt in het Tijdspaarfonds gestort. U kunt niet kiezen voor een gedeeltelijke storting van 55% in het TSF en 45% bij uw loon.

 

Jaarlijkse Uitkeringen

Het tegoed van het “Saldo Dagen” en het "Saldo Vakantietoeslag", wordt jaarlijks in de maand mei uitgekeerd. Het saldo "Duurzame inzetbaarheid” en het "Saldo Spaaruren" wordt enkel nog uitgekeerd op verzoek van de deelnemer zelf. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij één van de uitbetalingskantoren die is gekozen voor de verwerking van de opnames.

 

Medewerkers jonger dan 18 jaar

Bent u een bouwplaatsmedewerker en jonger dan 18 jaar? Dan heeft u recht op 9 bovenwettelijke vakantiedagen. Minderjarige UTA-werknemers hebben recht op 7 dagen. Tot 2016 werd de waarde van deze dagen volledig in het tijdspaarfonds gestort. Vanaf 2016 worden 5 dagen in het Tijdspaarfonds gestort. De overige 4 (UTA: 2) moet uw werkgever uitbetalen wanneer u het verlof opneemt.

 

Goed om te weten

 • jaarlijks in mei wordt het saldo aan VT en VD automatisch uitgekeerd. U kunt er voor kiezen om het saldo aan VT en VD niet jaarlijks uit te laten keren. Hiervoor kunt u bij het Tijdspaarfonds kiezen. Dit dient u jaarlijks opnieuw aan te geven.

 • het saldo spaaruren wordt per 1-1-2019 niet meer automatisch uitgekeerd in april. HIervoor dient een opnameverzoek te worden ingedient.

 • het saldo duurzame inzetbaarheid wordt alleen via een tussentijds opnameverzoek uitgekeerd.

 • desgewenst kunt u altijd tussentijds het saldo opnemen uit alle vier deze potten en dit kan op verschillende eenvoudige manieren:

 • als u HZC heeft gekozen als uitbetalingskantoor, dan kunt u onze gratis app downloaden op uw smartphone. Ga vervolgens naar het tabblad CAO en dan CAO bouw. Hier kunt u een verzoek uitbetaling TSF-tegoeden openen.

 • ook kunt u eenvoudig een mail sturen naar tijdspaarfonds@hzc.nl, vermeld hierin uw naam, registratienummer TSF, telefoonnummer, gewenst bedrag en uit welke pot dit bedrag moet komen. Verzoeken tot uitbetalingen, binnen gekomen voor 16.30 uur, worden op werkdagen direct verwerkt.

 • u kunt een uitbetalingsverzoek TSF bij ons aanvragen of van onze website downloaden en dit via de post toesturen. Dan duurt het proces alleen een aantal dagen langer.

 • mocht blijken dat u FNV of CNV heeft gekozen als uitbetalingskantoor, dan kunnen wij uw verzoek niet zelf behandelen. Een ingevuld formulier “verzoek uitbetaling TSF-tegoeden” sturen wij dan per mail diezelfde dag door naar FNV of CNV. De ervaring leert dat verzoeken om uitbetaling, via een mailbericht of via de HZC-app, door de collegabonden worden afgekeurd vanwege het ontbreken van een handtekening. Veelal is het dan het meest praktisch om een uitbetalingsverzoek in te vullen en rechtstreeks naar FNV of CNV te sturen.

 • desgewenst kunt u vragen bij CNV of FNV om ontkoppeld te worden van hun kantoor als uitbetalingskantoor. Als dat gedaan is, kunt u uw verzoeken op de hierboven beschreven manieren eenvoudig bij HZC indienen.

 • als u onder de UTA werkzaam bent, mag u vrijwillig deelnemen aan het TSF met 13 dagen per jaar, 8% vakantiegeld en de duurzame inzetbaarheid. Uitbetalingsverzoeken hoeven niet via een vakbondsconsulent te lopen, zoals voor de bouwplaatsmedewerkers geldt.

Tot slot: sinds 1 mei 2017 is het TSF ook opengesteld voor uitzendkrachten, die werkzaam zijn als vakkracht bouwplaatsmedewerker.

 

Heeft u vragen over het Tijdspaarfonds, neem dan contact op met de HZC Servicedesk: 030-6006070 of servicedesk@hzc.nl.

 

Klik hier om het formulier TSF te downloaden