Tijdelijk mogelijk om jongeren of ouderen te werven

18/02/2014

In de vacatures op www.werk.nl mag tijdelijk specifiek om een werknemer van jonger dan 27 of ouder dan 50 worden gevraagd. De vacature moet zich dan wel richten op de bestrijding van de werkloosheid van die doelgroep.

 

In vacatureteksten mag normaal gesproken geen onderscheid worden gemaakt op grond van leeftijd. Slechts onder strikte voorwaarden is dit wel toegestaan, bijvoorbeeld als er sprake is van een objectieve rechtvaardiging voor het leeftijdsonderscheid.

 

Voorkeur voor jongeren

UWV heeft echter bekendgemaakt dat tot 1 januari 2016 ook vacatures op werk.nl mogen worden geplaatst waarin specifiek om een jongere van 18 tot 27 jaar wordt gevraagd. De vacature moet zich dan wel richten op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. In de vacaturetekst moet daarom altijd de volgende zin worden opgenomen:

Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’.

 

Voorkeur voor 50-plussers

UWV staat al langer toe dat in de vacature een voorkeur wordt uitgesproken voor kandidaten van 50 jaar en ouder. In dat geval moet in de vacaturetekst worden opgenomen:

Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus.

 

Bron: Rendement