Overbruggingsregeling GGI cao

Wat houdt de regeling in?

De overbruggingsregeling is bedoeld om werkhinder door bijvoorbeeld weersomstandigheden of weinig werk op te vangen. Een vaste werknemer met overbrugging bouwt per kalendermaand 2,5 overbruggingsdagen op (in totaal op jaarbasis 30 dagen). De opbouw is bedoeld voor overbrugging van de periode 15 november in dat jaar tot 15 november in het jaar daaropvolgend. Van deze 30 overbruggingsdagen, mogen er maximaal 10 worden ingezet in de periode van 1 april tot 15 november.

 

Doorbetaling loon

Het loon over de overbruggingsdagen bedraagt 100% van het bruto loon.

 

Roostervrije dagen

De roostervrije dagen worden vastgesteld in de periode 15 november tot 1 april voorafgaand aan de eerste overbruggingsdag. Ook kunnen meeruren en overuren (maximaal 8 dagen) worden ingezet na opname van de overbruggingsdagen.

 

De overbruggingsregeling kan vanaf oktober 2017 niet meer worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

 

Heb je vragen over de overbruggingsregeling? Neem contact op met de Servicedesk. Dit kan via 030-6006070 of per mail aan servicedesk@hzc.nl.