De Klankbordgroep Uitkeringsgerechtigden en Gepensioneerden

Waar staat de Klankbordgroep Uitkeringsgerechtigden en Gepensioneerden voor?

De Klankbordgroep Uitkeringsgerechtigden en Gepensioneerden informeert zich over de ontwikkelingen op het terrein van wetgeving op het gebied van sociale zekerheid en andere maatregelen die invloed hebben op de inkomens van uitkeringsgerechtigde en gepensioneerde leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps. Deze informatie wordt gebruikt om onze leden onder meer via publicaties in De Machinist, op de HZC website en via de HZC app op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. Daarnaast formuleert de klankbordgroep standpunten over beleid dat in ontwikkeling is. Door het uitdragen van die standpunten naar politiek en in onderhandelingen met sociale partners speelt het bestuur van HZC een rol om samen met andere maatschappelijke krachten te proberen ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

 

Met welke vragen en suggesties kunnen leden bij de Klankbordgroep Uitkeringsgerechtigden en Gepensioneerden aankloppen?

Heb jij vragen en/of suggesties hebben over het standpunt van HZC met betrekking tot sociale zekerheid en uitkeringen? Dan kun jij daarmee bij de klankbordgroep terecht. Als de klankbordgroep een HZC standpunt formuleert over een bepaalde kwestie dan wordt dit vaak ook als opiniestuk geplaatst in De Machinist, de HZC nieuwsbrief en op de HZC website. De klankbordgroep wordt daarnaast ook door de HZC-Servicedesk en de rayonbestuurders op de hoogte gehouden van de vragen en suggesties die zij krijgen van leden op het gebied van sociale zekerheid, pensioenen en uitkeringen.

 

Contact met de klankbordgroep:

Leden kunnen contact opnemen met de klankbordgroep via de mail: info@hzc.nl of telefonisch via 030-6006070.

Vergeet niet te vermelden dat het een vraag is voor de Klankbordgroep Uitkeringsgerechtigden en Gepensioneerden. Ook jullie suggesties zijn van harte welkom.

 

Wie zijn de leden van de Klankbordgroep Uitkeringsgerechtigden en Gepensioneerden?

De Klankbordgroep Uitkeringsgerechtigden en Gepensioneerden bestaat uit de volgende leden:

  • Andries Kroes  
  • Lieuwe Hiemstra  
  • Jurgen Backer
  • Leo Sosef
  • Wilbert van Herwijnen  
  • Wilma Hermsen  
  • Marjoke Bijl  

De klankbordgroep heeft een besloten groepspagina op de HZC ledenwebsite waar alle stukken voor het overleg worden geplaatst en waar informatie kan worden gedeeld  met de andere leden van de klankbordgroep. De klankbordgroep komt ongeveer 4x per jaar bij elkaar voor overleg.