De klankbordgroep Hijs- en Heikranen

Korte lijntjes houden tussen het werkveld en Vakvereniging Het Zwarte Corps.

 

Klankbordgroepen zijn voor HZC een waardevol instrument om op de hoogte te blijven van de situatie in het werkveld. De klankbordgroep Hijs- en Heikranen is hier een goed voorbeeld van. “De klankbordgroep heeft als doel korte lijntjes te houden tussen mensen in het werkveld en HZC”, aldus Eddy Veltink, rayonbestuurder van Rayon Midden-West en lid van de klankbordgroep Hijs- en Heikranen.

 

“We proberen leden voor de klankbordgroep Hijs- en Heikranen te vinden die vanuit de verschillende disciplines binnen het verticaal transport dicht bij de  arbeidsmarkt staan. We zoeken dan ook het liefst een lid uit bijvoorbeeld de funderingssector, maar ook iemand die werkt met telekranen of torenkranen past in deze klankbordgroep. Hierdoor proberen we de sector zo breed mogelijk te laten vertegenwoordigen binnen de klankbordgroep”, zegt Veltink.

 

Leden vanuit het werkveld

De klankbordgroep bestaat uit leden vanuit het werkveld en leden die vanuit HZC deelnemen aan de groep. Veltink neemt deel aan de klankbordgroep vanuit de werkorganisatie van HZC. Samen met de overige leden probeert de klankbordgroep op deze wijze de inzet van HZC af te stemmen op de behoeftes vanuit het werkveld. “Het is tweerichtingsverkeer”, legt de rayonbestuurder uit. “Wij krijgt soms vragen uit het werkveld waar wij meer over willen weten. De klankbordgroep is een perfect instrument om dit soort onderwerpen bij neer te leggen. Wij vragen de leden uit het werkveld naar hun mening over allerlei onderwerpen. Leden van de klankbordgroep kunnen echter ook zelf zaken, die zij in het werkveld signaleren, op de agenda zetten”. Het is van belang dat leden van de klankbordgroep

vrijuit kunnen praten. “Wij lopen niet met de namen van onze leden te koop, aangezien zij vrijuit moeten kunnen spreken over situaties in het werkveld. Leden spreken

dan ook nooit over individuele bedrijven, maar juist over het werk in de gehele sector”, aldus Veltink.

 

Wilfred Brouwer

Wilfred Brouwer, monteur buitendienst in dienst van Terex, is een voorbeeld van een lid dat vanuit het werkveld actief is. Vanuit deze functie komt Brouwer in aanraking met een groot aantal bedrijven, waardoor hij een goed beeld heeft van gebeurtenissen binnen de sector. “Samen met de andere leden kan ik onderwerpen

ter tafel brengen die op dat moment actueel zijn. Indien er bijvoorbeeld binnen de sector een ongeluk heeft plaats gevonden kunnen wij eventueel de manier van

werken met dit type machines bespreken met andere leden uit het werkveld en HZC”, vertelt Brouwer.

 

Jonge leden

“We zijn op dit moment maar met zijn zessen. Alle leden zijn de 40 jaar inmiddels gepasseerd. Nieuwe instroom van jonge leden zien wij nauwelijks, wat erg jammer is. Wij zouden graag iemand van een jaar of 20 à 30 lid van de klankbordgroep zien worden. Een jonger iemand heeft immers toch een andere kijk op het werkveld, wat voor ons erg waardevol is. Verticaal transport is een leuke en boeiende sector. Het is het dan ook waard jezelf in te zetten voor het verticaal transport”, aldus de monteur buitendienst.

 

Bent u geïnteresseerd in de klankbordgroep Hijs- en Heikranen en werkt u in het verticaal transport? Stuur dan een e-mail naar milad@hzc.nl.