'Klankbordgroepen helpen HZC nieuwe praktische ideeën en inzichten op te doen'

Klankbordgroepen of commissies zijn kennisgroepen binnen Vakvereniging Het Zwarte Corps waarin zowel leden van de vakvereniging als HZC werknemers (servicedeskmedewerkers, rayonbestuurders, dagelijks bestuurders) zijn vertegenwoordigd. Deze groepen zijn hierdoor voor HZC een waardevol middel om nauw in contact te blijven met het werkveld.


"Klankbordgroepen helpen HZC om nieuwe praktische ideeën en inzichten op te doen”, legt Monique van Meerendonk, lid van de klankbordgroep Bouw, VGWM commissie en HZC rayonbestuurder Zuid-West uit. “De informatie uit deze bijeenkomsten worden gebruikt om in de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk op situaties in het werkveld te kunnen inspelen." Een klankbordgroep of commissie bestaat uit diverse HZC kaderleden die nog volop in de praktijk bezig zijn of een zeer sterke band hebben met het hoofdonderwerp van de klankbordgroep of commissie. Naast deze actieve leden hebben ook collega’s uit de werkorganisatie zitting in deze kennisgroepen.


Tweerichtingscommunicatie
In een klankbordgroep of commissie wordt vanuit twee richtingen gecommuniceerd. Vanuit de praktijk worden vraagstukken neergelegd. Deze vragen worden door de leden uit de groep vanuit hun eigen vakkundigheid benaderd en besproken. Zo wordt vaak praktijk en theorie samengebracht. De vraagstukken kunnen voortkomen uit situaties waar de klankbordgroep- of commissieleden zelf in hun eigen werksituatie tegen aan zijn gelopen, of vanuit een vraag van een lid welke bij de service desk of rayonbestuurder terecht is gekomen. Klankbordgroepen en commissies kunnen meerdere doel en dienen. Denk hierbij aan het afstemmen van activiteiten op de praktijk, het bevorderen van kennis, het delen van deze kennis en het leren van elkaar.

 

Alle invalshoeken bekijken

De leden van de vakvereniging hebben met zijn allen heel veel kennis. Het is een uitdaging deze kennis boven tafel te krijgen en over te dragen aan anderen. De rayonbestuurder of collega uit de werkorganisatie kan veel baat hebben bij deze kennisoverdracht. Zo kan de medewerker uit de werkorganisatie vragen en kwesties voorleggen aan de groep voor zowel feedback als praktische informatie.
De rayonbestuurder bekijkt een kwestie mogelijk van uit een theoretische en juridische invalshoek, terwijl de man uit de praktijk daar met een praktische blik naar kijkt. Door deze inzichten samen te voegen kan dit leiden tot een duurzame oplossing of alternatieve mogelijkheden. "Een klankbordgroep of commissie is algemeen en voor het collectief. Dit wil zeggen dat het niet de bedoeling is dat kaderleden individuele problemen met en van hun eigen werkgever bespreken binnen de groep, maar juist situaties die zich in het gehele werkveld voordoen. Wie lid wordt van een klankbordgroep helpt dus een andere HZC collega en de sector vooruit", zo vertelt Monique. "We proberen ons werk altijd beter te doen en hebben dan ook nog veel plannen om ons verder te ontwikkelen. Nieuwe kaderleden zijn zeer welkom om te helpen deze plannen te realiseren. Het verspreiden en gebruik maken van de kennis die binnen HZC beschikbaar is kan nog veel efficiënter. Hier hebben we echter wel mensen voor nodig". Wilt u uw sector en de vakvereniging vooruit helpen? Word dan lid van een klankbordgroep of commissie en help Het Zwarte Corps om dit doel te verwezenlijken.