Over HZC

Lidmaatschap

Vakvereniging HZC behartigt de collectieve en individuele belangen van machinegebonden personeel in de bouw, grondverzet, wegenbouw, railinfra, waterbouw, gww-sector, afval en recycling, verticaal en horizontaal transport, landbouw, metaal, cultuurtechnische werken, funderingswerk en offshore.
Meer info over het HZC lidmaatschap

HZC-ZZP

Ook zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) zijn van harte welkom als lid van HZC. Daarbij profiteren ze van een heleboel voordelen én advies op maat. HZC werkt samen met ZZP-Nederland, hét informatiecentrum voor de ZZP-er. ZZP-ers kunnen met al hun vragen terecht bij HZC!

Meer informatie over HZC-ZZP

SVMP

De Stichting Vakopleiding Machinegebonden Personeel (SVMP) verzorgt trainingen en opleidingen voor vakvolwassenen. Deze trainingen worden gegeven door ervaren vaktoppers, machinisten met jarenlange praktijkervaring en zijn met behulp van deze toppers ontwikkeld.

Meer informatie over SVMP

Juridisch advies

Regelmatig komt het voor dat leden HZC bellen met vragen die niet over werk en inkomen gaan. Onze Servicedesk kan op deze vragen een eerste advies geven. Deze extra service bieden we zonder extra kosten aan voor onze leden.

Meer informatie over juridisch advies door HZC

Geschiedenis

Hoe is Vakvereniging HZC ontstaan?

Lees meer over de geschiedenis van HZC

OSF

Er is een Ondersteuningsfonds binnen Vakvereniging HZC actief dat voor HZC-leden, die het (even) moeilijk hebben, een vangnet creëert.
Het OSF biedt hulp in uitzichtloze situaties. Niet alleen financieel, maar ook met raad en daad. De middelen bestaan puur uit vrijwillige bijdragen van leden en komen 100% ten goede aan onze leden.

Meer informatie over het OSF

Klankbordgroepen en Commissies

HZC heeft verschillende klankbordgroepen en commissies. Ze zijn voor Vakvereniging HZC een belangrijk hulpmiddel om in nauw contact te blijven met het werkveld. De klankbordgroepen en commissies zijn kennisgroepen waarin zowel leden van de vakvereniging als HZC-werknemers zijn vertegenwoordigd.

Meer informatie over de HZC Klankbordgroepen en Commissies