HZC Vakblad

HZC Vakblad 3 - 2024

Het HZC Vakblad verschijnt 6 keer per jaar. Leden ontvangen het gratis en het is voor iedereen ook digitaal te lezen.

Lees hier HZC Vakblad nummer 3 van 2024
Bestelformulier modelclub
Geef hier de uitslag van de puzzel door

Adverteren en aanleveren kopij

Met adverteren in HZC Vakblad De Machinist bereikt u meer en het is voordeliger dan u denkt!

Voor de leden van Vakvereniging HZC is HZC Vakblad De Machinist, met een oplage van 10.000 exemplaren, een onmisbaar magazine.

Met nieuws over hun vakgebied en persoonlijke situatie; berichtgeving over cao's, rechten, wetten, plichten, opleidingen, veiligheid, nieuwe producten en vele andere zaken voor de dagelijkse praktijk.

Niet alleen leuk om te lezen, maar ook van het grootste belang! Dat verklaart ook de grote lezers-blad binding.

Lees meer over adverteren, tarieven, aanleveren van kopij en verschijningsdata van HZC Vakblad De Machinist

Archief HZC Vakblad De Machinist

Ga naar het archief en lees de oude nummers van De Machinist! Deze zijn ook voor niet-leden beschikbaar.