OSF bestuur

Arie Oosterhuis

'Het solidariteitsgevoel van HZC-leden is van groot belang'

Het Ondersteuningsfonds is volgens de voorzitter Arie Oosterhuis erg belangrijk en voorkomt het ergste leed bij HZC-leden die in problemen zijn gekomen. "Het Ondersteuningsfonds kan een lid van HZC bijstand geven wanneer deze daarom vraagt", legt Arie uit. "Het solidariteitsgevoel van alle HZC-leden is hierbij van groot belang."

Arie geeft in zijn rol als voorzitter leiding aan het beoordelen van binnengekomen verzoeken van HZC-leden. Arie wil er vooral voor zorgen dat het Ondersteuningsfonds ook in de toekomst blijft bestaan. Het fonds verricht immers onmisbaar werk en reikt HZC-leden die nergens anders terecht kunnen de hand.

Donaties
Het Ondersteuningsfonds kan zijn werk echter niet doen zonder donaties van HZC-leden. Het binnenhalen van donaties is iets waar Arie dan ook veel mee bezig is. Arie: "Ik wil proberen om nog meer leden van HZC warm te krijgen om het Ondersteuningsfonds (financieel) te steunen, zodat wij leden die daarom vragen nog beter bijstand kunnen verlenen."

De voorzitter van het Ondersteuningsfonds heeft veel ervaring in bestuursposities. Arie is al jarenlang actief in het bestuur van HZC, zowel op afdelingsniveau als in het hoofdbestuur van HZC. Hij weet hierdoor goed wat er leeft binnen HZC en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het Ondersteuningsfonds.

Wilbert van Herwijnen

'Het Ondersteuningsfonds is een mooi voorbeeld van onderlinge solidariteit'

Wilbert van Herwijnen, penningmeester van het Ondersteuningsfonds, wil HZC-leden door het werk van het fonds laten ondervinden dat de vakbond voor je klaarstaat op het moment dat je dit het hardste nodig hebt. "Het Ondersteuningsfonds zorgt ervoor dat leden die tijdelijk in de knel zitten door die problemen heen worden geholpen. Het is een mooi voorbeeld van de onderlinge solidariteit tussen de leden van HZC", legt Wilbert uit.

Het Ondersteuningsfonds kan verschillende instrumenten inzetten om HZC-leden uit problemen te helpen. In sommige gevallen kan het HZC bijvoorbeeld een bemiddelende rol tussen een machinist en een derde partij. Zo kan het HZC op verzoek van het fonds in overleg gaan met een werkgever of uitkeringsinstantie om de situatie te verbeteren. "Het is belangrijk dat als de inzet van HZC richting een werkgever of uitkeringsinstantie niet het gewenst resultaat oplevert op andere wijze ondersteuning voor de leden kan worden gerealiseerd", legt Wilbert uit. In dit geval kan het fonds bijvoorbeeld financieel bijspringen om een moeilijke periode te overbruggen.

Als penningmeester is Wilbert verantwoordelijk voor de financiën van het Ondersteuningsfonds. "Vanuit mijn financiële expertise kan ik mede de financiële situatie van leden beoordelen en op basis daarvan adviseren over de inzet van middelen door het fonds", legt Wilbert uit. Een andere belangrijke functie van Wilbert is het bestuur op de hoogte houden over de ontwikkeling rond het inzamelen en uitgeven van geld. Het OSF kan zijn werk immers alleen doen als voldoende middelen beschikbaar zijn, iets wat door Wilbert wordt bewaakt.

Jacqueline Milad-de Jong

'Het OSF biedt leden iets waarvoor zij nergens anders kunnen aankloppen'

Jacqueline Milad-de Jong is de secretaris van het OSF. Jacqueline is erg te spreken over het OSF. Jacqueline: "Het belang van het OSF is om onze leden dat stukje extra te bieden waarvoor ze nergens kunnen aankloppen. Het mooie vind ik dat dit door onze leden wordt aangereikt en de steun dus echt vanuit de vereniging komt. Dit versterkt het verenigingsgevoel."

In haar functie als secretaris heeft Jacqueline een belangrijke rol binnen het OSF. "Als secretaris ben ik het aanspreekpunt voor aanvragen en lopende zaken. Hierdoor onderhoud ik contact, direct of indirect via de rayonbestuurder, met de leden die het moeilijk hebben. Ik probeer hierin de lijntjes kort te houden. Leden mogen mij altijd bellen voor een luisterend oor en een mogelijke oplossing, die ik ter beoordeling voorleg aan het bestuur", legt zij uit.

"Mijn doel is om niet alleen de administratieve kant zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar vooral ook de communicatie tussen het bestuur onderling en naar de leden te bevorderen", zegt Jacqueline. De secretaris van het OSF werkt graag met mensen, wil iets voor mensen betekenen en geeft hen graag een eerlijke kans. Jacqueline vindt het een uitdaging om in een uitzichtloze situatie toch iets te kunnen bereiken voor een ander. Mensenkennis, sociale bewogenheid en diplomatie speelt hierbij volgens haar een belangrijke rol. "Het is van belang dat de vereniging leden die bijstand nodig hebben omarmt en bijstaat", zegt Jacqueline.

Gerard Sebregts

'Het organiseren van bootreizen is één van de leuke kanten van het werk'

Het Ondersteuningsfonds geeft leden in moeilijkheden niet alleen financiële steun, maar probeert hen ook met allerlei activiteiten uit een sociaal isolement te trekken. "Het organiseren van bijvoorbeeld bootreizen voor HZC-leden is één van de leukere kanten van dit werk!", zegt Gerard Sebregts, bestuurslid van het Ondersteuningsfonds.

Als bestuurslid overlegt Gerard met andere bestuursleden over binnengekomen verzoeken van HZC-leden voor ondersteuning. De leden bekijken de achtergrond van het betreffende lid en de situatie waarin hij of zij zich op dit moment bevindt. Daarna beoordelen de bestuursleden gezamenlijk of het lid daadwerkelijk steun nodig heeft en welke steun het beste bij de situatie past.

Iedere aanvraag is weer verschillend en moet dus apart worden beoordeeld. Hierbij wordt iedere keer weer een andere aanpak gebruikt, wat het werk divers maakt. "Ik hoop zo oprecht mogelijk alle aanvragen die binnen komen te beoordelen. Het Ondersteuningsfonds is er om leden de ondersteuning te bieden die het best bij hun situatie past", aldus Gerard.

Cor van Vliet

'Het is mijn persoonlijk doel medemensen te helpen'

Veel HZC-leden die via het Ondersteuningsfonds geholpen worden zijn buiten hun schuld in de problemen geraakt. Denk bijvoorbeeld eens aan machinisten die hun baan kwijt raken door een faillisement of niet langer in dienst konden blijven bij hun voormalig werkgever doordat er simpelweg onvoldoende werk beschikbaar was. "Het is mijn persoonlijk doel deze medemensen te helpen", legt Cor van Vliet uit.

Cor is al 19 jaar lid van het bestuur van het Ondersteuningsfonds en kan dan ook worden gezien als een echte Ondersteuningsfonds-veteraan. "Toen ik in 1995 in het bestuur kwam had ik geen ervaring of kennis, maar voelde ik mij wel betrokken bij het wel en wee van onze leden. In de jaren die volgden heb ik geleerd hoe je met problemen moet omgaan en beslissingen moet nemen. Dat komt in deze tijd goed van pas", legt hij uit.

Het Ondersteuningsfonds is volgens Cor van groot belang. De missie van het Ondersteuningsfonds luidt: "Het bijstaan van leden van HZC, die al dan niet tijdelijk in een dusdanige positie verkeren, dat bijstand nodig is. Deze bijstand kan bestaan uit financiële dan wel niet-financiële bijstand, zulks ter beoordeling van het bestuur." Cor staat achter deze missie en merkt dat momenteel vooral financiële steun HZC-leden helpt uit de problemen te komen. Voor niet-financiële bijstand komen nauwelijks verzoeken binnen. Binnen de missie van het Ondersteuningsfonds stelt Cor zichzelf als doel te helpen problemen bij HZC-leden zo goed en eerlijk mogelijk te verzachten.