Cao Metaal (thema dossier)

Pensioen

Het pensioen voor de Cao Metaal & Techniek (kleinmetaal) wordt geregeld door het
Pensioenfonds Metaal & Techniek.

Het pensioen voor de Cao Metalektro (grootmetaal) wordt geregeld door het
Pensioenfonds van de Metalektro.