Modelovereenkomsten in plaats van VAR - voorbeelden voor HZC leden

26/04/2016

Doe uw voordeel met de aangereikte voorbeelden op de HZC-site!

 

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) niet meer het instrument om aan te kunnen tonen dat er geen dienstbetrekking bestaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In plaats daarvan moet uit de overeenkomst van opdracht of de overeenkomst van aanneming blijken dat dat niet het geval is. De belastingdienst heeft een aantal modelovereenkomsten van branche-organisaties getoetst en in orde bevonden.

 

Op de ledenwebsite kunt u terugvinden het model ‘Overeenkomst van opdracht’, zoals dat ontwikkeld is door de belastingdienst in samenwerking met de werkgeversorganisaties. Daarnaast vindt u het model ‘Overeenkomst van aanneming’, ontwikkeld door ZZP-Nederland (waar de ZZP-ers die lid zijn van HZC ook automatisch lid van zijn) en Zelfstandigen Bouw. Deze twee overeenkomsten zijn het meest toegesneden op de werkzaamheden van HZC-leden.

 

Om zekerheid te hebben dat de belastingdienst achteraf niet oordeelt dat er toch een dienstbetrekking bestaat, moet in de gebruikte overeenkomst in elk geval verwezen worden naar het kenmerk en de datum van de modelovereenkomst. Ook moeten de geel gemarkeerde delen in de modelovereenkomst zonder wijziging worden overgenomen. In de niet gemarkeerde teksten mogen eigen formuleringen worden gebruikt, zo lang deze niet in tegenspraak zijn met de geel gemarkeerde teksten.

 

HZC leden kunnen de modelovereenkomsten downloaden via de Ledenwebsite.