Opbouw en opnemen van vakantiedagen

03/05/2016

Het is weer de tijd van het jaar dat we vakantieplannen gaan maken en dus weer massaal vakantiedagen zullen gaan opnemen. Daarom zetten we hieronder de belangrijkste punten over de opbouw en het opnemen van vakantiedagen nog even op een rijtje.

 

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Het aantal wettelijke vakantiedagen is vier maal het aantal uren dat een werknemer per week werkt.  Een werknemer, die 5 dagen per week werkt, heeft dus recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Iemand, die 25 uur per week werkt, heeft recht op 100 vakantie-uren. Dit geldt wel alleen als de werknemer het hele jaar in dienst is. Als iemand slechts een gedeelte van het jaar in dienst is, heeft hij voor een evenredig gedeelte van de duur van het dienstverband opbouw van vakantiedagen.

Naast de wettelijke vakantiedagen hebben de meeste werknemers recht op extra vakantiedagen, die zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Deze extra dagen heten bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Voor de wettelijke vakantiedagen geldt dat deze uiterlijk binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar moeten zijn opgenomen. Dus de wettelijk vakantiedagen, die zijn opgebouwd in 2015, moeten voor 1 juli 2016 worden opgenomen. De overgebleven dagen vervallen daarna. Alleen als je door je werkgever niet in staat bent gesteld om je wettelijke vakantiedagen op te nemen, omdat bijvoorbeeld de werkdruk het niet toelaat, vervallen ze nog niet. Ook is het mogelijk om in onderling overleg met je werkgever de vervaltermijn te verlengen. Dit moet dan wel schriftelijk overeen gekomen worden.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat deze na 5 jaar verjaren. Dus de vakantiedagen, die zijn opgebouwd in het jaar 2010, en die u nog niet had opgenomen, bent u kwijt per 1 januari 2016. Het is dus belangrijk om eerst de wettelijke vakantiedagen op te nemen, omdat die veel eerder vervallen dan de bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Vakantiedagen tijdens ziekte

Sinds 1 januari 2012 krijgen werknemers, die langdurig en volledig ziek zijn, hetzelfde aantal wettelijke vakantiedagen per jaar als niet zieke werknemers, dus ook 20 vakantiedagen per jaar, als er 5 dagen per week gewerkt wordt.

Wat betreft de bovenwettelijke vakantiedagen mag in een arbeidsovereenkomst, CAO of in een arbeidsvoorwaardenregeling overeengekomen worden dat er bij ziekte geen of slechts gedeeltelijk bovenwettelijke vakantiedagen worden opgebouwd. Bijvoorbeeld dat er alleen tijdens de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opgebouwd worden.

 

Ziek tijdens vakantie

Als iemand ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet hij zich ziekmelden bij zijn werkgever. De werkgever kan dan om een artsenverklaring vragen, waaruit blijkt dat de werknemer echt ziek is. Deze dagen zijn dan ziektedagen en mogen niet van de vakantiedagen afgeschreven worden. Deze vakantiedagen moeten dan in overleg met de werkgever een andere keer opgenomen worden.

 

Door: Anika Stuyt, Juridisch medewerkster