Opbouw en opnemen van vakantiedagen

Het is weer de tijd van het jaar dat we vakantieplannen gaan maken en dus weer massaal vakantiedagen zullen gaan opnemen. Daarom zetten we hieronder de belangrijkste punten over de opbouw en het opnemen van vakantiedagen nog even op een rijtje.

 

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Het aantal wettelijke vakantiedagen is vier maal het aantal uren dat een werknemer per week werkt.  Een werknemer, die fulltime werkt, heeft dus recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Iemand die gemiddeld 3 dagen werkt, heeft recht op 3/5 deel, dus 12 wettelijke vakantiedagen. Dit geldt wel alleen als de werknemer het hele jaar in dienst is. Als iemand slechts een gedeelte van het jaar in dienst is, heeft hij voor een evenredig gedeelte van de duur van het dienstverband opbouw van vakantiedagen.

Naast de wettelijke vakantiedagen hebben de meeste werknemers recht op extra vakantiedagen, die zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Deze extra dagen heten bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Voor de wettelijke vakantiedagen geldt dat deze uiterlijk binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar moeten zijn opgenomen. Dus de wettelijk vakantiedagen, die zijn opgebouwd in 2022, moeten voor 1 juli 2023 worden opgenomen. De overgebleven dagen vervallen daarna. Alleen als je door je werkgever of ziekte niet in staat bent gesteld om je wettelijke vakantiedagen op te nemen of omdat bijvoorbeeld de werkdruk het niet toelaat, vervallen ze nog niet. Ook is het mogelijk om in onderling overleg met je werkgever de vervaltermijn te verlengen. Dit moet dan wel schriftelijk overeen gekomen worden.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat deze na 5 jaar verjaren. Dus de vakantiedagen, die zijn opgebouwd in het jaar 2023, en die je nog niet had opgenomen, bent je kwijt per 1 januari 2029. Het is dus belangrijk om eerst de wettelijke vakantiedagen op te nemen, omdat die veel eerder vervallen dan de bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Mag mijn werkgever vakantiedagen inhouden tijdens ziekte?

Ook als je ziek bent, mag je als werknemer op vakantie. Maar voordat je jouw vakantie gaat boeken moet je dit wel eerst overleggen met je werkgever en de bedrijfsarts. Jouw vakantieverzoek dien je op de gebruikelijke manier in bij je werkgever. De bedrijfsarts kan daarna de opdracht krijgen om te onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen je vakantieplannen. Als die bezwaren er niet zijn, dan kun je concrete vakantieplannen maken.

Wil je meer weten over vakantiedagen en ziekte? Op deze pagina kun je alle informatie vinden die je nodig hebt.

 

Heb je vragen over vakantiedagen of over ziekte en vakantie? Neem contact op met de Servicdesk. Dit kan per mail of telefonisch via 030-6006070