Lonen cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van Mobiele kranen

07/11/2019

De lonen zijn de afgelopen jaren 2 maal verhoogd en per juli 2017 is er bij alle loonschaal een functiejaar toegevoegd. Voor werknemers die voorheen onder de CAO Beroepsvervoer Nederland vielen (KNV), is een aparte tabel in de cao opgenomen. 

 

Het overzicht van de functielonen is te vinden bij Documenen, rechts op deze pagina.