Wanneer ben je ZZP-er


Bij de ServiceDesk krijgen we steeds vaker de vraag wanneer je nou eigenlijk een ZZP-er bent. ZZP staat voor Zelfstandig Zonder Personeel, oftewel, een ondernemer zonder personeel.
 
Ondernemer zijn houdt in dat je aan allerlei verplichtingen moet voldoen. Zo moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK), waar je voor de Belastingdienst ook direct een BTW nummer kunt aanvragen. Daarnaast zul je zelf moeten zorgen voor een klantenkring, verzekeringen afsluiten, een administratie bijhouden, een jaaraangifte indienen en BTW afdragen. Ook adviseren wij om leveringsvoorwaarden op te stellen en deze te deponeren bij de KvK.
 
Je bent nog geen ZZP-er als je bijvoorbeeld alleen voor je oude baas opdrachten gaat uitvoeren. Je mag je oude baas wel als nieuwe opdrachtgever aanhouden, maar dan moet je daarnaast wel meerdere opdrachtgevers hebben. Als je gewoon als zelfstandige wilt werken met als enige opdrachtgever je oude baas, dan zegt de Belastingdienst dat dit eigenlijk een voortzetting is van het oude dienstverband en zal je dan niet als zelfstandige beschouwen.


De Overeenkomst van Opdracht/Aanneming

 

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) niet meer het instrument om aan te kunnen tonen dat er geen dienstbetrekking bestaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In plaats daarvan moet uit de overeenkomst van opdracht of de overeenkomst van aanneming blijken dat dat niet het geval is. De belastingdienst heeft een aantal modelovereenkomsten van branche-organisaties getoetst en in orde bevonden.

 

Op de ledenwebsite kunt u terugvinden het model ‘Overeenkomst van opdracht’, zoals dat ontwikkeld is door de belastingdienst in samenwerking met de werkgeversorganisaties. Daarnaast vindt u het model ‘Overeenkomst van aanneming’, ontwikkeld door ZZP-Nederland (waar de ZZP-ers die lid zijn van HZC ook automatisch lid van zijn) en Zelfstandigen Bouw. Deze twee overeenkomsten zijn het meest toegesneden op de werkzaamheden van HZC-leden.

 

Om zekerheid te hebben dat de belastingdienst achteraf niet oordeelt dat er toch een dienstbetrekking bestaat, moet in de gebruikte overeenkomst in elk geval verwezen worden naar het kenmerk en de datum van de modelovereenkomst.

 

Waaraan je moet voldoen om als zelfstandige aangemerkt te worden:

  • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel? Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
  • Hoe zelfstandig is uw onderneming? Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
  • Beschikt u over kapitaal? Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld machines, reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat u mogelijk een onderneming hebt.
  • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden? Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
  • Wie zijn uw opdrachtgevers? U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe.
  • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten? U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
  • Loopt u 'ondernemersrisico'? Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u 'ondernemersrisico', dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
  • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?  Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer.