Bijscholing TCVT

24/08/2016

Wanneer u uw TCVT-certificaat wilt verlengen, is het nodig om bijscholing te volgen. Maar hoe zit het precies met de regels?

 

Volgens de Arbowet moeten werknemer die op een bouwplaats hijsen boven de 10 ton/meter, in het bezit zijn van een (geldig) TCVT-certificaat. Er zijn verschillende TCVT-certificaten:

 

  • Machinist mobiele kraan (voorheen: W4-01)
  • Machinist torenkraan (voorheen: W4-02)
  • Machinist grote funderingsmachine (voorheen: W4-03)
  • Machinist kleine funderingsmachine
  • Machinist autolaadkraan (voorheen: W4-04)
  • Machinist grondverzetmachine (voorheen: W4-05)
  • Machinist mobiele torenkraan (voorheen: W4-06)
  • Machinist verreiker (voorheen: W4-07)

 

Daarnaast bestaat er nog een TCVT-certificaat voor de keurmeester hijs & hefgereedschap (W1-02), de hijsbegeleider (de persoon die de last aanslaat: W4-08) en de machinist KROL (W5-02).

 

Omdat het certificaat persoonsgebonden is, bent u als machinist verantwoordelijk voor het volgen van de bijscholing. Mocht u te laat zijn, dan moet u een theorie-examen afnemen.

 

Uw TCVT-certificaat is maximaal 5 jaar geldig. In deze 5 jaar moet u 2 dagen (4 dagdelen) aan scholing volgen. De 1e dag moet u volgen in de eerste 36 maanden na behalen/verlengen van het certificaat. De 2e scholingsdag moet u volgen na de 36e maand.

 

Daarnaast moet u minimaal 8 kwartalen hebben gewerkt in de functie waarvoor u het TCVT-certificaat heeft. Van deze 8 kwartalen moeten er 2 vallen in de laatste 3 jaar. Ook moet u aantekeningen maken in het TCPR-boekje. Deze praktijkervaring moet minimaal elke 3 maanden door de werkgever worden getoetst op waarheid en worden geparafeerd.

 

U kunt uiteraard bij (aanvullende) vragen contact opnemen met de Servicedesk.

 

Let op! Er kan voor u een coulanceregeling gelden m.b.t. het (tijdig) volgen van de scholing. Zie de brief rechts onder "documenten". Hieraan kunt u aflezen of dit ook voor u geldt. U kunt uiteraard ook contact opnemen met de Servicedesk.