Heb ik recht op vakantie?

Elke werknemer in Nederland heeft recht op vakantie(dagen). Maar hoeveel zijn dat er? En hoe zit met de opname van vakantiedagen?

 

Als je 5 dagen per week werkt, dan heb je op jaarbasis recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Daarnaast kan het zijn dat er in uw cao of in uw contract extra vakantiedagen zijn afgesproken, dit worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Je kunt contact opnemen met de Servicedesk als je wilt weten op hoeveel vakantiedagen je recht hebt.

 

De opname van de vakantiedagen gaan in overleg met de werkgever. Jouw werkgever mag het verlof weigeren indien er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Jouw werkgever mag kortgezegd het verlof weigeren als er een probleem is met de planning. Hij moet dit wel altijd kunnen onderbouwen.

Als jouw werkgever het verlof weigert, moet het natuurlijk wel op een ander moment mogelijk zijn om verlof op te nemen.

Neem contact op met de Servicedesk als jouw werkgever je verlofaanvraag steeds weigert.

 

Het wettelijke verlof komt 6 maanden na het opbouwjaar te vervallen. Wettelijke dagen die opgebouwd zijn in het huidige jaar, komen per 1 juli van het volgende jaar te vervallen. Eventuele bovenwettelijke vakantiedagen zijn 5 jaar geldig.