Extra roostervrije dagen voor oudere bouwplaatswerknemers (ERVD)

Sinds 2016 is de Seniorenregeling gewijzigd. Tot 2016 werden er seniorenuren toegekend. Vanaf 2016 krijgen oudere bouwplaatswerknemers extra roostervrije dagen, die in het lopende kalenderjaar dienen te worden opgenomen. Oude "Seniorenuren", toegekend voor 2016, blijven tot 5 jaar na toekenning geldig.

 

Het aantal extra roostervrijedagen worden vastgesteld op grond van uw geboortejaar. Hieronder ziet u een overzicht van de extra roostervrije dagen, met het bijbehorende geboortejaar. Bouwplaatswerknemers geboren in of na 1966, hebben geen recht meer op extra roostervrije dagen. Zij moeten sparen voor de aankoop van extra verlof door middel van de Duurzame Inzetbaarheid. Bereikt u onderstaande leeftijd gedurende het kalenderjaar, dan bouwt u op naar rato.

 

werknemers

per werknemer/per kalenderjaar

geboren vóór 1956

13

geboren tussen 1956 en 1961

10

geboren in 1961 (57 jaar in 2018)

10

geboren in 1962 (57 jaar in 2019)

9

geboren in 1963 (57 jaar in 2020)

8

geboren in 1964 (57 jaar in 2021)

7

geboren in 1965 (57 jaar in 2022)

6

 

De extra roostervrije dagen kunnen gebruikt worden om een 4-daagse werkweek te creëren. Voor werknemers die geboren zijn voor 1956 is het (bijna) zonder bijkopen mogelijk om een 4-daagse werkweek te creëren.

 

Om een 4-daagse werkweek te creëren, met behoud van 100% loon, dient u niet alleen de extra roostervrije dagen in te zetten, maar u moet ook een (gedeelte) van uw vakantiedagen, feestdagen en overige roostervrije dagen inzetten. Vaak dient u zelfs verlof bij te kopen om het volledige jaar te kunnen afdekken.

 

Voor een bouwplaatswerknemer, geboren in 1962, zou dit er voor 2019 als volgt uitzien:  

 

2019:

52 weken totaal

 

3 weken zomervakantie

5 weken waarin feestdagen vallen

15 weken à vrije dagen uit het tijdspaarfonds (10 roostervrije dagen, 5 vakantiedagen), hierdoor heeft u nog maar 3 dagen over in het Tijdspaarfonds, de dagen voor het kort verzuim.

9 weken à extra roostervrije dagen (ERVD)*

10 roostervrije dagen die werkgever in kan roosteren

5 weken à vakantiedagen

--------------------------------------- +

47 weken

 

Zelfs met 9 extra roostervrije dagen* komt u 5 dagen tekort voor een volledige 4-daagse werkweek. Voor de werknemers die recht hebben op minder extra roostervrije dagen is een 4-daagse werkweek lastiger, u komt (meer) dagen tekort. U kunt dagen bijkopen of ervoor kiezen niet het hele jaar gebruik te maken van de 4-daagse werkweek.

 

* Bent in gedurende het jaar 1962 geboren, dan heeft u niet de volledige 9 dagen opgebouwd in 2019. 

 

Om gebruik te maken van deze regeling, moet u een (schriftelijk) verzoek indienen bij uw werkgever. Deze zal uw verzoek honoreren tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn die dit verhinderen.

 

Neem voor meer informatie contact op met de Servicedesk.