Goed om te weten over de proeftijd

14/11/2016

We krijgen regelmatig vragen van onze leden over de proeftijd. Daarom zetten wij wat algemene informatie over de proeftijd voor u op een rijtje.

 

Proeftijd van toepassing?

Als u met een nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aangaat, kunnen u en uw werkgever een proeftijd afspreken. Meestal wordt er wel een proeftijd afgesproken om zowel u als uw werkgever de tijd te geven om te kijken of de  baan bevalt en of u naar behoren functioneert. De proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd. De proeftijd moet staan vermeld in uw arbeidscontract of in uw CAO. Er hoeft echter geen proeftijd worden afgesproken.

Als u geen proeftijd heeft afgesproken met uw werkgever, dan geldt de proeftijd, zoals vermeld in de CAO. Is er echter ook geen CAO van toepassing, dan geldt er dus geen proeftijd.

Als er wel een proeftijd is afgesproken, kunnen zowel u als uw werkgever op ieder moment en zonder opgave van reden de arbeidsovereenkomst opzeggen. Er hoeft geen opzegtermijn in acht genomen te worden.

 

Lengte van de proeftijd

Er zijn wettelijke regels over de lengte van een proeftijd:

  • Bij een contract van 6 maanden of korter mag geen proeftijd overeengekomen worden

  • Bij een contract van meer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar, mag een proeftijd van maximaal één maand overeengekomen worden.

  • Bij een contract waarvan van tevoren de duur niet duidelijk is, bijvoorbeeld bij tijdelijke vervanging bij ziekte of een project zonder einddatum, mag slechts een proeftijd van maximaal één maand overeengekomen worden.

  • Bij een contract van minimaal 2 jaar of een contact voor onbepaalde tijd, mag een proeftijd van maximaal 2 maanden overeengekomen worden.

De lengte van de proeftijd moet voor zowel u als uw werkgever gelijk zijn. De proeftijd kan alleen ingaan bij aanvang van de arbeidsovereenkomst.

Bij CAO mag van de wettelijke regels over de lengte van de proeftijd afgeweken worden. De afspraken in een CAO gelden boven de wettelijke regels. De proeftijd mag echter nooit langer dan 2 maanden zijn. Bij een contract van 6 maanden of korter, mag niet worden afgeweken bij CAO. Een CAO mag daarin geen proeftijd toestaan.

 

Ongeldige proeftijd

Als u ontslag krijgt in uw proeftijd en de proeftijd is niet geldig, dan moet u binnen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Als dit aan de hand is, neem dan meteen contact op met HZC. Na die 2 maanden kunt u dit ontslag niet meer aanvechten.

 

Verlenging proeftijd

In principe is een tweede proeftijd niet toegestaan. Dit geldt ook als u in dienst treedt bij een werkgever, die als opvolger van de vorige werkgever gezien moet worden. Als u bijvoorbeeld eerst uitzendkracht was bij een inlener/werkgever en dan in dienst treedt bij deze inlener/werkgever, mag niet opnieuw een proeftijd afgesproken worden. Ook bij een overname van een bedrijf mag niet opnieuw een proeftijd afgesproken worden.

Alleen als u bij dezelfde werkgever een andere functie krijgt, mag opnieuw een proeftijd afgesproken worden.

 

Recht op WW-uitkering na ontslag in de proeftijd

Als u in uw proeftijd wordt ontslagen, krijgt u mogelijk een WW-uitkering. De reden van ontslag mag dan niet aan u te wijten zijn geweest.

Als u zelf ontslag neemt in uw proeftijd, krijgt u in principe geen WW-uitkering.

 

Ziek worden in de proeftijd

Als u ziek wordt in de  proeftijd, mag uw werkgever u ontslaan. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet in de proeftijd. De reden van ontslag mag echter niet zijn ‘omdat u ziek bent’. Mogelijk komt u danin aanmerking voor een Ziektewet-uitkering.

De proeftijd kan niet worden verlengd met de duur van de ziekte. Als u in de proeftijd een week de griep hebt, kan dus niet de proeftijd met deze week verlengd worden.

 

Door: A. Stuyt