Meer Wsw-ers aan de slag bij gewone werkgevers

20/12/2016

Het aandeel Wsw-ers dat een werkplek heeft bij gewone werkgevers is toegenomen van 36% tot 38%. Dat blijkt uit de sectorcijfers van de sociale werkgelegenheid over 2015. Wsw-ers zijn mensen die vanwege een beperking extra ondersteuning nodig hebben.

 

De stijging is een belangrijke verklaring in het succes van de Banenafspraak. Dit is de afspraak tussen werkgevers- en werknemersorganisaties om de komende jaren 125.000 garantiebanen in te vullen. Ongeveer de helft van de tot nu toe gerealiseerde garantiebanen is ingevuld door Wsw-ers.

 

Meer Wsw-ers verlieten sociale werkvoorziening

Daarnaast verlieten in 2015 6.600 Wsw-ers door pensionering of ziekte de sociale werkvoorziening. Het aantal mensen in de Wsw daalde daarmee tot 97.800 personen. Sinds 1 januari 2015 is de toegang tot de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gesloten. Daardoor valt er binnen de sociale werkbedrijven capaciteit vrij. Een ander effect van de uitstroom is dat het de komende jaren lastiger wordt garantiebanen in te vullen met Wsw-ers.

 

Bron: Service Managment 

Tags