Belangenbehartiging ZZP'ers, Hoe dan?

13/04/2017

Een kijkje in de keuken van ZZP Nederland


Leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) die zelfstandig ondernemer zijn, kunnen hun lidmaatschap laten omzetten naar een HZC/ZZP-lidmaatschap en hebben automatisch een abonnement op Stichting ZZP Nederland. Daarvoor kunt u zich melden bij de ledenadministratie van HZC en HZC doet de rest. Maar wat heeft u daar nu aan? Nou, ZZP Nederland behartigt dan onder andere uw belangen in politiek Den Haag. Hoe dan?

 

Dankzij een uitzending van Arjan Lubachs tv-programma ‘Zondag met Lubach’ werd de vraag ‘Hoe dan?’ ineens vaak gesteld. Lubach wilde graag weten van PVV-leider Geert Wilders hoe hij zijn verkiezingsbeloften waar gaat maken. Een zeer goede vraag die ook op allerlei andere gebieden wat vaker gesteld zou moeten worden.


Hoe worden de belangen van de achterban van Stichting ZZP Nederland bijvoorbeeld daadwerkelijk behartigd? En om dan deze vraag ook nog eens in een politieke context
te zetten; hoe worden de belangen van de achterban van Stichting ZZP Nederland behartigd in de Nederlandse politiek? Dat leest u hieronder.

 

Stichting ZZP Nederland probeert allereerst met een duidelijke mening te komen. Op tijd duidelijkheid verschaffen is heel belangrijk, dan weet iedereen waar hij/zij aan toe is.
Daarnaast moet de boodschap ook gedurende de lange termijn steeds dezelfde zijn. Maar welke mening moet je dan verkondigen?

 

Stichting ZZP Nederland heeft daartoe allereerst in januari 2017 een achterbanraadpleging gehouden over de diverse verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing. Deze raadpleging bracht 4000 respondenten. Over de uitkomsten is een Manifest geschreven, met als hoofdpunt; Een eigen rechtspositie voor
Zelfstandige Ondernemers.


De uitgangspunten om deze rechtspositie te bereiken, zijn vervolgens verwoord;
1. Wettelijke beschrijving van zelfstandig ondernemerschap met toetsbare kenmerken
2. Vrije keuze van iedere burger voor zelfstandig ondernemerschap. Registratie in Handelsregister en bij Belastingdienst door de Zelfstandigenverklaring
3. ZZP’ers werken met OVO (of OVD) zakelijke overeenkomst van dienstverlening
4. Samenhang van fiscale voorzieningen met juridische positie en afdekking van arbeidsrisico’s d.m.v. de Zelfstandigenrekening

 

Na de achterbanraadpleging hebben we een klankbordgroep geformeerd bestaande uit ZZP'ers en een klankbordgroep van overige belangrijke partijen zoals UWV, verzekeraars etc., om nog dieper op de formuleringen in het Manifest in te gaan. Het Manifest is daarna nog aangescherpt met opmerkingen van de klankbordgroep.
Uiteindelijk hebben we het aangescherpte manifest naar diverse politieke partijen gestuurd en ze uitgenodigd om hun ondernemerswoordvoerder af te vaardigen naar
ons politiek debat over ondernemerschap. Dit debat heeft plaatsgevonden op maandagavond 13 februari in Den Haag.


Alles wat hier is gezegd, is opgenomen en zal na de verkiezingen kunnen worden gebruikt om de diverse partijen aan hun woord te houden. Want het Manifest zal,
nu de verkiezingsuitslag bekend is, nog nadrukkelijker onder de aandacht van de politici worden gebracht. Het hoofddoel is dat wensen van onze achterban ook op tafel
komen te liggen tijdens de coalitievorming. Bovenstaande beschrijft hoe Stichting ZZP Nederland omgaat met belangenbehartiging. Wellicht is het tijd dat u ook eens vraagt;
‘Hoe dan?’ aan personen en instanties die zeggen u te vertegenwoordigen.


Bron: ZZP Nederland

 

Leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) die zelfstandig ondernemer zijn, kunnen hun lidmaatschap laten omzetten naar een HZC/ZZP-lidmaatschap en hebben automatisch een abonnement op Stichting ZZP Nederland. Daarvoor kunt u zich melden bij de  ledenadministratie van HZC en HZC doet de rest.