Ben je vrij op 5 mei?

5 mei is wel een erkende nationale feestdag, maar daarmee nog geen wettelijk verplichte vrije dag. Dat moet dan geregeld zijn in de bedrijfsregeling of cao. Als er niets over 5 mei geregeld is in de bedrijfsregeling of cao, dan is er geen recht op een doorbetaalde vrije feestdag.

 

Cao GGI (LEO)

Vóór 2017 was 5 mei in de LEO-cao standaard een vrije dag. Sinds 2017 is dit niet meer het geval. Hiervoor is een extra 26e vakantiedag in de plaats gekomen. Vrij nemen is nog steeds mogelijk.

 

Cao Vervoer

Werk je onder de Cao Vervoer, dan is 5 mei alleen in het lustrumjaar (jaar dat eindigt op 0 of 5) een vrije dag. Dit is weer in 2025 een doorbetaalde vrije dag.


Cao Kleinmetaal

Indien (in enig jaar) 5 mei door CAO-partijen uitgeroepen wordt tot nationale feestdag waarop geen arbeid wordt verricht, dan zal (in dat jaar) de 25e vakantiedag collectief worden vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de werknemer volgens zijn dienstrooster arbeid zou verrichten. 


Cao Bouw

Werk je onder de Bouw cao, dan heb je sinds januari 2011 recht op vrij op 5 mei. Dit geldt echter alleen in een lustrumjaar (jaar dat eindigt op een 0 of 5). Zie artikel 37 van de CAO.  Dit is weer in 2025 een doorbetaalde vrije dag.

 

Cao RIS

Werk je onder de RIS cao, dan had je tot 2015 recht op een vrije dag op 5 mei. Vanaf 2015 zal de werkgever, ieder lustrumjaar (jaar dat eindigt op een 0 of 5), een collectieve roostervrije dag inplannen. Deze dag komt ten laste van de, aan de werkgever ter beschikking gestelde roostervrije dagen. Dit is weer in 2025 een doorbetaalde vrije dag.

 

Cao Waterbouw

Werk je onder de cao Waterbouw, dan heb je geen vrij op 5 mei, ook niet in een lustrumjaar.

 

Is 5 mei in jouw cao een vrije dag en moet je op deze dag wel werken, dan zal de werkgever deze dag moeten uitbetalen als een feestdag en dus extra belonen zoals de overwerktarieven in jouw cao zijn vastgelegd.

 

Heb je nog vragen over werken op 5 mei, bel dan onze Servicedesk via 030-6006070 of mail: servicedesk@hzc.nl.