OSF activiteit afd. Venray: Bezoek aan Museum Klok en Peel

04/05/2017

Aan de leden van Vakvereniging Het Zwarte Corps die AOW, VUT, Vroegpensioen ontvangen of Uitkeringsgerechtigd zijn van afdeling Venray

 

Geacht lid,

 

Zoals u weet stelt het OnderSteuningsFonds (OSF) van Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) jaarlijks een aantal afdelingen in de gelegenheid om met een bijdrage van het fonds een uitstapje te organiseren voor een geselecteerde groep van de leden.

Dit jaar hoort afdeling Venray bij een van deze afdelingen en zijn wij dan ook blij om u uit te nodigen voor een interessant bezoek aan Museum Klok en Peel te Asten.

Het plan is om op donderdag 1 juni 2017 u een dag vullend programma aan te bieden met onder andere een rondleiding met gids door het klokkenmuseum en een bezoek aan de sterrenwacht. Uiteraard wordt er voor een lunch gezorgd.

 

Voorlopig programma:

10.30 uur        koffie met vlaai

11.00 uur        film over de klokken

11.45 uur        rondleiding met gids collectie klok (groep A)

    rondleiding met gids sterrenwacht (groep B)

12.45 uur        lunch Turfdag soep, broodje en koffie

13.45 uur        rondleiding met gids collectie klok (groep B)

                        Rondleiding met gieds sterrenwacht (groep A)

14.45 uur        vrije bezichtigen Peelmuseum (met veel opgezette dieren uit de Peel) en een mooie kruiden- en bloementuin

15.45 uur        museum café bijeenkomst met afsluitend drankje en een praatje

16.30 uur        einde van een mooie dag!!

 

Omdat er maar een zeer beperkt aantal deelnemers mee kan op deze mooie tocht is aanmelden en betalen van de eigen bijdrage van zeer groot belang. Om iedereen een gelijke kans te geven wordt ook iedereen per post aangeschreven.  Deelname is op volgorde van binnenkomst van de eigen bijdrage.

 

De kosten voor deze dag bedragen € 10,00 per persoon (ieder lid mag zijn partner of een begeleider meenemen). Tijdens deze dag zijn 2 consumpties (excl. koffie en thee) voor rekening van afdeling Venray.  

De bijdrage dient gestort te worden op rekeningnummer NL88 ABNA 0606560637 t.n.v. Vakvereniging Het Zwarte Corps onder vermelding van OSF 2017 en uw lidnummer. De vermelding van uw lidnummer is van belang om uw gegevens terug te kunnen vinden in onze administratie!

Nadere informatie kunt u krijgen via onderstaande contactpersonen.

 

Met vriendelijke groet,

namens afdeling Venray

 

 

Wim van Haandel                                                                  Rene Smets